Przedszkole terapeutyczne w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu

Punkty Przedszkolne PROMITIS to placówki terapeutyczne, czyli miejsca, w których kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.

Co oferujemy?
 • wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi autystycznymi kadrę
 • kameralne, sprzyjające terapii grupy
 • specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, w ramach których proponujemy:
 • różnorodność metod
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
 • regularną ewaluację postępów w terapii
 • dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
 • możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii (pierwszeństwo w ustalaniu terminów)
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
 

Do przedszkola zapraszamy każde dziecko: zarówno to, które potrzebuje większego wsparcia terapeutycznego jak i to, które jest już bardziej samodzielne i poszukuje kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko znajdzie tutaj grupę dla siebie, czyli grupę rówieśniczą adekwatną pod względem potrzeb rozwojowych. W grupach zajęcia prowadzone są przez minimum dwóch wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów.
Kameralne, małe grupy sprzyjają nauce i zabawie. Sale i pomoce terapeutyczne są dopasowane do potrzeb dzieci z autyzmem. Proponujemy również dostęp do placu zabaw, świetlicę przedszkolną oraz sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę. Rodzice mają możliwość z korzystania z regularnych konsultacji, grup wsparcia oraz szkoleń.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania w domu przez rodziców. Zapewniamy regularną ewaluację postępów terapii.

Oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, czyli codzienną terapię indywidualną i grupową.

Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są:

 • Zajęcia terapeutyczne indywidualne (psycholog lub pedagog specjalny)
 • Program przedszkolny stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci
 • Metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka - model TEACCH, terapia neurobiologiczna, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych ale również metody humanistyczne
 • Zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI
 • Ćwiczenia logopedyczne
 • Muzykoterapia, arteterapia
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Program aktywności Knillów
 • Trening rozwoju kompetencji przedszkolnych
 • Trening rozwoju kompetencji społecznych
 • Trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych
 • Trening samodzielności

Organizacja dnia w naszym przedszkolu:

 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin (4 godziny terapii grupowej i 1 godzina terapii indywidualnej)
 • Poza godzinami zajęć terapeutycznych funkcjonuje świetlica, w której odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe
 • Wyżywienie: Ze względu na często występujące u dzieci nietypowe preferencje żywieniowe, diety, alergie lub nietolerancje pokarmowe proponujemy dostarczanie posiłków przez rodziców. Jedzenie jest podgrzewane i podawane przez personel przedszkola.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dziecka:

 • Diagnoza autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na autyzm

W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu diagnozy. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Terapii PROMITIS prowadzą wieloetapową, zespołową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasze diagnozy są honorowane przez publiczne placówki orzekające.

Miesięczne czesne: w zależności od lokalizacji placówki - już od 200 zł (w cenie: zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz świetlica) Zapisy trwają przez cały rok.

 

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Przedszkola w Warszawie

Przedszkole w Krakowie

Przedszkola we Wrocławiu

 
 

 
 
10 LAT PROMITIS