Zespół Aspergera | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest jednym z całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.


Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym mieszczącym się w spektrum autyzmu. Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera nieco różnią się od kryteriów diagnostycznych autyzmu. Diagnoza Zespołu Aspergera wymaga określenia poziomu rozwoju intelektualnego pacjenta, który w tym przypadku powinien być w normie oraz oceny rozwoju mowy, której rozwój powinien przebiegać bez istotnych odchyleń.

W diagnozę i terapię powinien jednak być zaangażowany doświadczony zespół ekspertów przygotowanych kompleksowo do pracy z osobami ze spektrum autyzmu i wykorzystujących odpowiednio wypracowaną terapię.

Zespół Aspergera – objawy

Obecnie Zespół Aspergera diagnozowany jest w każdym wieku, jednak najczęściej diagnozuje się go u dzieci w wieku szkolnym 6- 8 lat. W przypadku wystąpienia poniższych symptomów należy skonsultować się ze specjalistą: psychologiem, psychiatrą, neurologiem.

Główne symptomy to:

 • Upośledzenie interakcji społecznych. Osoby z Zespołem Aspergera nie wykazują chęci współpracy w grupie i nawiązywania kontaktów.
 • Kłopoty z porozumiewaniem się i tworzeniem więzi emocjonalnych.
 • Ograniczona komunikacja werbalna, czyli dystans fizyczny, brak kontaktu wzrokowego, skąpe gesty i mimika twarzy.
 • Zaburzenia mowy, używanie języka perfekcyjnego, problem z identyfikacją przenośni i ukrytych znaczeń. Pacjenci z Aspergerem mogą niewłaściwie używać zaimków osobowych.
 • Powtarzanie tych samych wyuczonych, rutynowych czynności według określonego schematu.
 • Zaburzenia integracji sensorycznych, czyli zbyt wysoka lub zbyt niska wrażliwość na dźwięk, światło, temperaturę.
 • Interesowanie się jedną, specjalistyczną dziedziną.
 • Ograniczona sprawność ruchowa, która sprawia, że osoby te są niezręczne.

Podane wyżej symptomy mogą mieć różne stopnie nasilenia. Zdarza się też u osób, u których nastąpił odpowiedni rozwój mowy lub gdy są dobrze dopasowane do społeczeństwa, że Zespół Aspergera nie jest w ogóle diagnozowany, a wyjątkowe zdolności, często występujące u osób z Aspergerem, traktowane są jak indywidualna, rzadko spotykana cecha. Dorośli z Zespołem Aspergera bardzo często uważani są za introwertyków, osoby nieco wycofane, mało towarzyskie, skupione na swoich pasjach.

Przyczyny Zespołu Aspergera

Prawdopodobnie na mechanizm rozwoju Aspergera wpływa wiele czynników. Trudno jest więc badaczom określić jeden główny. Przyjmuje się, że są to czynniki genetyczne, psychogenne, prenatalne i perinatalne oraz/lub biologiczne.

Diagnoza Zespołu Aspergera

Ponieważ wymienione objawy Zespołu Aspergera nie muszą występować u każdej osoby, mogą pojawiać się z różnym stopniem nasilenia i w różnych konfiguracjach, ważna jest konsultacja ze specjalistą. Jeśli rodzice obserwują niepokojące objawy u swojego małego dziecka lub u dziecka w okresie dojrzewania, powinni zgłosić się do terapeuty. Wczesna diagnoza oraz podjęcie właściwej terapii pozwalają na poprawę funkcjonowania w szkole, w grupie rówieśniczej oraz w dorosłym życiu. Także zdiagnozowanie Zespołu Aspergera u osoby dorosłej bywa trudne, ale i jest pomocne. Osoby dorosłe, które miały problemy w szkole, nie mogły nawiązać więzi emocjonalnej, a nie są świadome tego, że Zespół Aspergera ich dotyczy, często mają obniżony nastrój, samoocenę, towarzyszy im podwyższony poziom lęku.

W tym celu osoby te powinny uczestniczyć w :
-  terapii indywidualej
-  zajęciach grupowych
- Treningu Umiejętności Społecznych,
- zajęciach z psychologiem.

Zajęcia tego rodzaju, będące terapią, wspierają rozwój umiejętności społecznych (np. inicjowanie kontaktu, prowadzenie dialogu, rozwiązywanie konfliktów) i wspierają lepszą adaptację.

TEST CZYNNYKA AQ


Psycholog Simon Baron-Cohen wraz z grupa specjalistów z Cenrum Badań nad Autyzmem w Cambridge stworzyli test do określenia czynnika AQ (Autism- Spectrum Quotient). Głównym celem tego testu było ułatwienie wstępnego badania w kierunku rozpoznania zaburzeń autystycznych. Test AQ miał być na tyle prosty, aby każdy był w stanie sam go na sobie przeprowadzić. Ma on pomóc w ustaleniu śladów autyzmu u ludzi w normie.

Test znajdziesz tutaj: https://www.centrum-terapii.pl/test-czynnika-aq/

Terapia osób z Zespołem Aspergera


Ważne jest, by pacjenci z Aspergerem pracowali nad rozwojem umiejętności społecznych, dlatego Centrum Terapii proponuje:

 • terapię indywidualną,
 • zajęcia grupowe,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • zajęcia z psychologiem.,
Korzystanie z zajęć wspiera inicjowanie kontaktów, prowadzenie dialogu, rozwiązywanie konfliktów, sprzyja lepszej adaptacji do zmieniających się warunków społecznych i wspomaga samodzielne radzenie sobie w społeczeństwie.

 

Zespół Aspergera Warszawa


Zespół Aspergera Wrocław

10 LAT PROMITIS