Zespół Aspergera | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest jednym z całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu.


Do cech charakterystycznych Zespołu Aspergera należą:

  • brak empatii,
  • uboga komunikacja niewerbalna,
  • pedantyczna mowa,
  • specyficzne zainteresowania o dużym nasileniu,
  • naiwny, niedostosowany do danej sytuacji, jednostronny typ reakcji,
  • trudności w tworzeniu relacji przyjaźni,
  • niezdarna i źle skoordynowana motoryka;


Osoby z tym rodzajem zaburzenia mają problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Trudności z rozumieniem sytuacji społecznych i adekwatnym reagowaniem sprawiają, że zwykle bardzo trudno znaleźć im kolegów, dość często są wyśmiewani przez swoich rówieśników. Dosłowne rozumienie kierowanych do nich komunikatów, brak rozumienia ironii, żartów i metafor, sprawia że bardzo trudno im odnaleźć się w wielu codziennych sytuacjach interpersonalnych. Osoby z Zespołem Aspergera mają również trudności z odczytywaniem ekspresji emocjonalnej oraz kłopoty z wczuwaniem się w stany emocjonalne innych osób.

Niezrozumienie przez rówieśników, problemy w szkole, sprawiają że osoby z tego typu zaburzeniem często skarżą się na obniżony nastrój, czasem podwyższony poziom lęku.

Bardzo ważne jest by pracować nad rozwojem umiejętności społecznych osób z tak poważnym zaburzeniem.

W tym celu osoby te powinny uczestniczyć w :
-  terapii indywidualej
-  zajęciach grupowych
- Treningu Umiejętności Społecznych,
- zajęciach z psychologiem.

Zajęcia tego rodzaju, będące terapią, wspierają rozwój umiejętności społecznych (np. inicjowanie kontaktu, prowadzenie dialogu, rozwiązywanie konfliktów) i wspierają lepszą adaptację.

TEST CZYNNYKA AQ
Psycholog Simon Baron-Cohen wraz z grupa specjalistów z Cenrum Badań nad Autyzmem w Cambridge stworzyli test do określenia czynnika AQ (Autism- Spectrum Quotient). Głównym celem tego testu było ułatwienie wstępnego badania w kierunku rozpoznania zaburzeń autystycznych. Test AQ miał być na tyle prosty, aby każdy był w stanie sam go na sobie przeprowadzić. Ma on pomóc w ustaleniu śladów autyzmu u ludzi w normie.

Test znajdziesz tutaj: https://www.centrum-terapii.pl/test-czynnika-aq/

 

Zespół Aspergera Warszawa


Zespół Aspergera Wrocław

10 LAT PROMITIS