Szkoła Promitis | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Szkoła Promitis

Szkoła PROMITIS to niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną i przystosowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie.

OFERUJEMY:

  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne oraz realizację ramowego programu nauczania,
  • dostosowanie realizacji programu do indywidualnych możliwości dziecka,
  • kameralne, sprzyjające nauce czteroosobowe klasy, każda prowadzona przez dwóch terapeutów,
  • bezpłatną terapię SI, logopedię, dogoterapię, trening słuchowy Johansena,
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
  • indywidualne konsultacje dla rodziców,
  • możliwość korzystania ze świetlicy, grup wsparcia, szkoleń, a także opieki psychiatry dziecięcego, dietetyka, terapii EEG Biofeedback oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii PROMITIS (pierwszeństwo w ustalaniu terminów).
 
 
 

Nasza szkoła to miejsce, w którym każde dziecko ma szansę być KIMŚ WAŻNYM i wyjątkowym.

 

Przyjmujemy dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, także w normie intelektualnej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Mazowiecki Kuratotor Oświaty.

Terapeutyczna Szkoła Podstawowa

ul. Wileńska 18

03-416 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-szkola.pl

10 LAT PROMITIS