Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Warszawa

Terapeuci Warszawa

Nasz zespół w Warszawie

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Izabella Kurzejewska  psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja psychologia wychowawcza i defektologia). Autorka książek dla dzieci w wieku młodszym szkolnym, wspomagających rozwój poznawczy. Współpracuje z wydawnictwami prasowymi w zakresie poradnictwa dla rodziców. Prowadzi diagnozy rozwoju ogólnego dzieci w wieku szkolnym, poradnictwo dla rodziców i indywidualną stymulację rozwoju dzieci z problemami emocjonalnymi.

Anna Jurkowska  pedagog (UW), psychoterapeuta, Certyfikowany Analityk Grupowy Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów” mającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Członkini Instytutu Analizy Grupowej ,,Rasztów”. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pomaga w leczeniu nerwic, zaburzeń lękowych, problemach emocjonalnych, psychosomatycznych, osobom z syndromem DDA. Wspiera w trudnych i kryzysowych sytuacjach życiowych (żałoba, rozwód, adaptacja do nowego środowiska). Posiada ponad 10-doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej.

Edyta Korona-Jędrzejewska – psycholog o specjalności psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.  Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach. W swojej pracy wykorzystuje Trening Umiejętności Społecznych, Metodę Dobrego Startu i Kinezjologii Edukacyjnej Knillów Jako doradca zawodowy . Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, przedszkolu integracyjnym oraz Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu diagnoz i opinii psychologicznych dzieci i dorosłych. Sporządza opinie psychologiczne na potrzeby Sądu, w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, na potrzeby odszkodowań w wypadkach komunikacyjnych oraz orzecznictwa ZUS. Jako doradca zawodowy świadczy usługi w zakresie: diagnozy preferencji i predyspozycji edukacyjno–zawodowych; indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego  dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej; przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. W doradztwie zawodowym skupiam się na aspiracjach, dążeniach i rzeczywistych pragnieniach zawodowych.

Joanna Cholewa – psycholog, pedagog, psychodietetyk. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz studia podyplomowe w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie z psychodietetyki. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, które zdobyła na kursie podczas studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła na praktykach w Przedszkolu nr 2 Samorządowym z Grupą Integracyjną w Rykach. Pracowała również jako psychodietetyk w Poradni Dietetycznej Twoja Nowa Dieta oraz jako psycholog w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolu terapeutycznym w Grodzisku Mazowieckim prowadząc terapie indywidualne oraz zajęcia TUS, a także w poradniach psychologiczno – pedagogicznych w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji online z dziećmi i młodzieżą. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym z dziećmi i młodzieżą, która ma: trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi, problemy emocjonalne, stany depresyjne, problemy z odżywianiem się, niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości oraz wiele innych. Pracuje także z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym również z Zespołem Aspergera oraz z dziećmi z ADHD, dysleksją rozwojową, Zespołem Downa, i inne. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych a także oraz diagnozy, wystawia opinie i zaświadczenia.

Michał Baranowski – psycholog, ukończył studia dzienne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna). Posiada przygotowanie pedagogiczne z kwalifikacjami nauczycielskimi. Pracuje jako psycholog szkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej PROMITIS, zajmuje się również koordynowaniem pracy zespołu terapeutów. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe (Trening Umiejętności Społecznych) dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W ramach działania poradni Centrum Terapii PROMITIS prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, a także poradnictwo dla rodziców. Zajmuje się wsparciem na różnych etapach rozwoju poprzez pomoc w radzeniu sobie z kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w koncentracji uwagi czy też problemami związanymi z obniżeniem nastroju. W trakcie swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz techniki poznawczo-behawioralne. Korzysta też z komunikacji alternatywnej takiej jak PECS czy MAKATON.

Aleksandra Grzechnik – psycholożka, ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja Wspieranie Rozwoju Osobowości). Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą (uczestnictwo w stażu Akademia Wychowawców Fundacji Bullerbyn, praca w przedszkolu demokratycznym Zielona Wieża i inne). Ukończyła podstawowe szkolenia z zakresu Porozumienia bez przemocy oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie pracuje jako psycholożka w Niepublicznej Szkole Podstawowej PROMITIS, gdzie prowadzi terapie psychologiczne dla dzieci ze spektrum autyzmu. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi poradnictwo dla rodziców, konsultacje psychologiczne oraz terapię dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w zakresie różnych obszarów życia: emocji, relacji, poczucia własnej wartości, samooceny, koncentracji, obniżonego nastroju oraz wielu innych. W swojej pracy łączy elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracy na relacji, porozumienia bez przemocy oraz technik poznawczo-behawioralnych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. 

Weronika Gazda – psycholog, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z seksuologii klinicznej. Pracuje w nurcie systemowym i poznawczo-behawioralnym.  Prowadzi wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych, dla par oraz rodzin. Pomaga osobom doświadczającym zaniżonego poczucia własnej wartości, problemów emocjonalnych oraz trudności w relacjach z innymi ludźmi. Pracuje z parami hetero i homoseksualnymi. Niezależnie od odczuwanych i zgłaszanych przez Państwa trudności i wyrażanych potrzeb doświadczą Państwo w kontakcie z nią z szacunku, otwartości i pełnego zaangażowania.

Karolina Suszek-Szpil – psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień. Jest w trakcie akredytowanej przez PTTPB 4 letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Towarzyszy osobom w identyfikowaniu posiadanych zasobów tak, aby mogły funkcjonować w optymalny sposób w codziennym życiu. Pracuje z osobami, które odczuwają trudności: w obszarze relacji, radzenia sobie z emocjami, które przekładają się na jakość życia. Prowadzi indywidualne sesje wsparcia psychologicznego i psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w: Specjalistycznej Poradnia OPTA, Poradni MONAR w Puławach, stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień i podwójnej diagnozy w Gliwicach i Otwocku, organizacjach pozarządowych, niepublicznych uczelniach. W pracy wykorzystuje elementy: dialogu motywującego, terapii poznawczo-behawioralnej i DBT. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Bierze udział w superwizji indywidualnej i grupowej.

Anna Kruczyńska – psycholog, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim, specjalność psychologia kliniczna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi przedszkolnymi, prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci ze spektrum autyzmu, trudnościami rozwojowymi, diagnostykę oraz poradnictwo dla rodziców.

 
 

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Tomasz Sobolewski  pedagog, specjalność: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim oraz z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi. Prowadzi indywidualną terapię integracji sensorycznej w ramach prywatnej praktyki. Ukończył szkolenia z  zakresu terapii SI w pracy z dzieckiem autystycznym oraz stymulacja systemu wzrokowego u dzieci. Prowadzi zajęcia z zakresu oligofrenopedagogiki na kursach kwalifikacyjnych.

Dominika Orzechowska – Ostaszewska  pedagog specjalny (UW), terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe z zakresu Teorii Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, WSSE). Na co dzień pracuje w przedszkolu integracyjnym z dziećmi i ich rodzicami. Posiada uprawnienia i doświadczenie w pracy z dzieckiem z ADHD (szkolenie organizowane przez Poradnię Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Fundację Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej). W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje metody Sally Goddard (certyfikat Instytutu INPP w Chester), elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne (warsztat I stopnia), Orginal Play. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii wzroku oraz pierwszy stopień terapii ręki.

Izabela Kacperska   psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W pracy z dziećmi często wplata elementy sensoplastyki. Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, uczestniczyła w wielu szkoleniach, stażach. Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Prywatnie mama, miłośniczka muzyki.

Olga Kwapisz fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Zajmuje się również prowadzeniem ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci z wadami postawy. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z terapii ręki. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi diagnozę i zajęcia z Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Anna Karczewska – jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Terapia pedagogiczna, a także studiów podyplomowych Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu. Swoją drogę z nauczaniem dzieci zaczęłam już w trakcie studiów zdobywając doświadczenie z zakresu nauczania. Już wtedy zrozumiałam, że to jest to, co chce robić w swoim życiu. Po zakończeniu studiów zaczęłam pracę w szkole. Jestem osobą ambitną, cierpliwą i lubiącą się uczyć nowych rzeczy. Miłośniczka książek, gier planszowych, puzzli i kuchni włoskiej.

Paulina Korneluk – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania Baterią Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne, a doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. jako germanista oraz podczas pracy z dziećmi dotkniętych albinizmem i pochodzącymi z ubogich rodzin z obszarów wiejskich na misji w Afryce. Ukończyła I poziom szkolenia Terapii Neurotaktylnej w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i dokształcając się.

Paulina Szymczak – z wykształcenia jestem pedagogiem ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna oraz terapeutą integracji sensorycznej z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji, a każde dziecko traktuję indywidualnie i staram się je poznać, aby dotrzeć do niego z jak najlepiej dopasowaną terapią. Od dawna interesuję się integracją sensoryczną oraz szkolę się w tym zakresie żeby móc służyć Państwa dzieciom kompleksową i dobrze dobraną terapią.

Dorota Piekut – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Terapię Pedagogiczną. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi zdrowymi jak również dysfunkcyjnymi. Jest certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej posiadającym kwalifikacje do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych kursach.

Magdalena Michalak – mgr filologii rosyjskiej, z uprawnieniami pedagogicznymi, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej. Absolwentka UMCS w Lublinie Wydziału Humanistycznego, a także podyplomowych studiów w Centrum Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie Instytutu Sportu i Rekreacji w Warszawie. Uczestniczka kursów: Wzrok i Widzenie na temat „Terapia i usprawnianie funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym”, a także „Bilateralna Integracja – program szkolny”. Zdobyta wiedza i doświadczenie własne pomagają spojrzeć na problemy dzieci w ujęciu holistycznym, co znacznie usprawnia proces terapii Integracji Sensorycznej. Doskonale rozumie problemy z jakimi borykają się rodzice dzieci z zaburzeniami SI przez co praca terapeuty stała się pasją.

Katarzyna Orlik – absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej posiadający kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Trener pierwszego stopnia w zakresie Sensoplastyki. Certyfikowany Terapeuta Ręki. Ukończyła m.in. takie szkolenia, jak: Arteterapia – zmysłami w emocje; Logorytmika – ruch, słuch, słowo; Trening Kreatywnego Wczesnego Rozwoju, Bare Foot, Kontakt czyli uważna komunikacja z dzieckiem. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych kursach oraz studiach podyplomowych. Zawodowo związana z placówkami edukacyjno-wychowawczymi.

Anna Grygoruk –  terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka ręki, trener TUS i TZA. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii i diagnozy integracji sensorycznej oraz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje jako nauczycielka współorganizująca proces kształcenia integracyjnego w szkole podstawowej. Swoją wiedzę ciągle pogłębia poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach specjalistycznych. Kreatywna, sumienna i cierpliwa, podążająca za potrzebami dziecka.

LEKARZE PSYCHIATRZY

Anna Iwanek-Zakrzewska  lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w Klinice Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie w okresie 1991-2001 pod kierunkiem prof. I.Namysłowskiej, oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w W-wie pod kierunkiem prof. T.Wolańczyka (2001-2003). Gruntowne szkolenie psychoterapeutyczne przeszła w ramach Polskiego Towarzystwa Rozwoju Psychoanalizy w okresie 1990-1999. W ostatnich latach dąży do całościowego podejścia do problemu zdrowia i choroby, odbywa szkolenia, a w podejściu terapeutycznym wykorzystuje również i naturalne metody leczenia, np. suplementy diety. Pomaga przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, z cechami autyzmu, nadpobudliwym oraz młodzieży szkolnej i młodym dorosłym w kryzysach, różnorodnych problemach emocjonalnych oraz w zaburzeniach psychicznych.

Beata Ryszewska-Pokraśniewicz  lekarz, specjalista psychiatra, od lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenie zorientowane na traumę-terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu PTSD. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, w tym zaburzeń depresyjnych w ciąży i połogu, psychoz, zaburzeń lękowo-depresyjnych, a także uzależnień.

Maryla Pędzisz  lekarz, specjalista psychiatra. W 2000r. ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie. Pracowała w oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych. Zajmuje się leczeniem zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych, diagnostyką zaburzeń odżywiania.

Arkadiusz Garczyński  lekarz, specjalista psychiatra, od ponad 10 lat pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, posiada także doświadczenie w pracy za granicą (UK). Wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia nerwic, zaburzeń nastroju, psychoz, uzależnień. Pracował m.in. w Oddziale Leczenia Nerwic i Depresji, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni i Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych. Od lat związany z psychoanalizą lacanowską w Polsce i terapią psychoanalityczną.

Marcin Wilk  lekarz, specjalista psychiatra. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2004 roku. Ma doświadczenie w diagnostyce i leczeniu osób dorosłych z psychozami, zaburzeniami nastroju (depresja, mania), lękami, uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, otępieniami, zaburzeniami osobowości oraz w pracy z dziećmi i młodzieży. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne z oddziaływaniem psychoterapeutycznym. Prowadzi również konsultacje psychiatryczne w języku angielskim i rosyjskim.

LOGOPEDZI

Agata Midak  pedagog, logopeda. Ukończyła pedagogikę w specjalizacji – resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych oraz magisterskie studia w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe uzyskiwała pracując m.in. w przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno – pedagogicznej. Odbyła roczny staż zawodowy w Specjalistycznej Poradni TOP w Warszawie, gdzie prowadziła terapię zaburzeń afatycznych u osób dorosłych. W Fundacji Zdrowie zajmuję się terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy wykorzystuje Program Rozwoju Komunikacji Makaton. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, konsultacje logopedyczne dla dzieci oraz doskonalenie wymowy u osób dorosłych.

Barbara Wolszczak – nauczyciel – logopeda, pedagog. Ukończyła studia logopedyczne ll stopnia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz pedagogikę o specjalności resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne nabyła w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA w Warszawie. Odbyła staż logopedyczny w Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka „Małymi Krokami” w Warszawie. Warsztat pracy poszerzyła uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach dotyczących zagadnień pedagogicznych i logopedycznych. Przez kilka lat świadczyła specjalistyczne usługi terapeutyczne na rzecz podopiecznych MOPS w Warszawie. W trakcie swojej praktyki zawodowej prowadziła zajęcia z dziećmi z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z autyzmem oraz przejawiającymi duże trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W Centrum Terapii PROMITIS prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz  terapię dyslalii.

Joanna Burzyńska pedagog specjalny o specjalności oligofrenopedagogika. Ukończone studia podyplomowe logopedyczne na Wydziale Humanistycznym UKSW. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. W Centrum Terapii Promitis prowadzi terapię logopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Warsztat pracy poszerza poprzez szkolenia i konferencje z zakresu efektywnej terapii mowy.

DIETETYK

Magdalena Kamińska – dietetyk (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW) oraz certyfikowany psychodietetyk Instytutu Dietetyki i Promocji Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w szeregu placówek medycznych oraz poradni dietetycznych, jak również poprzez uczestnictwo w branżowych kursach, konferencjach i szkoleniach naukowych. Pracowała z dziećmi w gabinecie dietetycznym, a także w czasie zajęć w przedszkolu, gdzie prowadziła warsztaty o tematyce żywieniowej. Jako dietetyk zajmowała się indywidualnym poradnictwem żywieniowym w poradni Sunkins Lżejsze Życie oraz w Oxygen Fitness & Wellness Club. Miała okazję uczestniczyć w szeregu porad żywieniowych w ramach projektu dla studentów oraz programu „Jakość w POZ”. Prowadzi bloga o tematyce żywieniowej: www.zgrabnieoodzywianiu.pl.

10 LAT PROMITIS