Przedszkole terapeutyczne w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Przedszkole terapeutyczne w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu

Przedszkole terapeutyczne  
 
 

Uwaga! Uruchomiliśmy stronę informacyjną przedszkoli terapeutycznych PROMITIS. Zapraszamy wszystkich rodziców chcących zasięgnąć szczegółowych informacji na temat naszych placówek.

Co oferujemy?
 • wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi autystycznymi kadrę
 • kameralne, sprzyjające terapii grupy
 • specjalistyczne zajęcia grupowe i indywidualne, w ramach których proponujemy:
 • różnorodność metod
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy
 • regularną ewaluację postępów w terapii
 • dostęp do przestrzeni zielonych, ogródków zabaw, możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka
 • możliwość korzystania ze świetlicy, a także opieki psychiatry dziecięcego, terapii SI, zajęć logopedycznych, terapii EEG Biofeedback, Johansena, Tomatisa, Warnkego oraz innych zajęć oferowanych przez Centrum Terapii ( pierwszeństwo w ustalaniu terminów )
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
   

Punkty Przedszkolne PROMITIS to placówki terapeutyczne, czyli miejsca, w których kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.

   

Przedszkole Terapeutyczne PROMITISDo przedszkola zapraszamy każde dziecko: zarówno to, które potrzebuje większego wsparcia terapeutycznego jak i to, które jest już bardziej samodzielne i poszukuje kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko znajdzie tutaj grupę dla siebie, czyli grupę rówieśniczą adekwatną pod względem potrzeb rozwojowych. W każdej grupie zajęcia prowadzone są przez minimum dwóch wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów. Kameralne, małe grupy sprzyjają nauce i zabawie. Sale i pomoce terapeutyczne są dopasowane do potrzeb dzieci z autyzmem. Proponujemy również dostęp do placu zabaw, świetlicę przedszkolną oraz sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę. Rodzice mają możliwość z korzystania z regularnych konsultacji, grup wsparcia oraz szkoleń.

Dbając o wszechstronny rozwój dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania w domu przez rodziców. Zapewniamy regularną ewaluację postępów terapii.

Oferujemy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, czyli codzienną terapię indywidualną i grupową. Podczas każdego dnia przedszkolnego realizowane są:

 • Zajęcia terapeutyczne indywidualne (psycholog lub pedagog specjalny)
 • Program przedszkolny stworzony zgodnie z rozporządzeniem MEN, dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci
 • Metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka - model TEACCH, terapia neurobiologiczna, programy stymulacyjno-rozwojowe, elementy technik behawioralnych ale również metody humanistyczne
 • Zajęcia stymulujące zmysły z elementami SI
 • Ćwiczenia logopedyczne
 • Muzykoterapia, arteterapia
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Program aktywności Knillów
 • Trening rozwoju kompetencji przedszkolnych
 • Trening rozwoju kompetencji społecznych
 • Trening rozwoju kompetencji międzyrówieśniczych
 • Trening samodzielności

Organizacja dnia w naszym przedszkolu:

 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie w wymiarze 5 godzin (4 godziny terapii grupowej i 1 godzina terapii indywidualnej)
 • Poza godzinami zajęć terapeutycznych funkcjonuje świetlica, w której odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe
 • Wyżywienie: Ze względu na często występujące u dzieci nietypowe preferencje żywieniowe, diety, alergie lub nietolerancje pokarmowe proponujemy dostarczanie posiłków przez rodziców. Jedzenie jest podgrzewane i podawane przez personel przedszkola.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji dziecka:

 • Diagnoza autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na autyzm

W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu diagnozy. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Terapii PROMITIS prowadzą wieloetapową, zespołową diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nasze diagnozy są honorowane przez publiczne placówki orzekające.

Miesięczne czesne: w zależności od lokalizacji placówki - już od 200 zł (w cenie: zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe oraz świetlica) Zapisy trwają przez cały rok. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

 

Dlaczego zalecamy przedszkola terapeutyczne a nie integracyjne dla naszych dzieci?

 

Punkty Przedszkolne PROMITIS to placówki terapeutyczne - oznacza to, że kładziemy w nich szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy intensywną pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć. Jeśli zaczniemy pracę z dzieckiem w wieku lat 2,5 to z dużą dozą prawdopodobieństwa osiągniemy znacznie lepsze efekty, niż jeślibyśmy zaczęli pracę z tym samym dzieckiem np. w wieku lat 5. Stracony czas jest tu trudny do nadrobienia. Staramy się maksymalnie efektywnie wykorzystać okres w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Jest to możliwie dzięki małej liczebności dzieci w grupach (4). Mała grupa umożliwia dzieciom przeżyć sukces terapeutyczny i doświadczyć indywidualnego podejścia. Niewielka liczba dzieci w grupie pozwala również na modelowanie przez terapeutę zachowań dziecka, skuteczne rozwijanie komunikacji oraz reagowanie na potrzeby i możliwości dziecka. Bardzo często jest to niemożliwe w grupie integracyjnej. Nie oznacza to, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.

Naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź masowej. Wychodzimy jednak z założenia, że na wczesnym etapie rozwoju dziecka grupa terapeutyczna najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują "poukładania" świata. Najpierw uczą się rozumieć a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Mała grupa to eliminowanie bodźców, które często wzmacniają ograniczenia naszych dzieci. Sale i pomoce są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci z autyzmem. Rodzice mogą korzystać z regularnych konsultacji, grup wsparcia i szkoleń. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Nasze doświadczenia pokazują, że wiele dzieci, które trafiają do integracji bardzo szybko wracają do grup specjalnych - a to naraża je na dodatkowe niezrozumiałe, stresujące i niepotrzebne sytuacje. Warto więc rozważyć komu powierzamy terapię swojego dziecka.

Przedszkola Terapeutyczne Centrum Terapii PROMITIS ściśle współpracują z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej wchodzącymi w skład Centrum Terapii PROMITIS. Dzięki temu możemy zaoferować w ramach naszych placówek pełne spektrum terapii wspomagających: integrację sensoryczną, logopedię, trening EEG Biofeedback, Tomatisa, Johansena, Warnkego, opiekę psychiatry dziecięcego oraz co bardzo istotne dietetyka medycznego doświadczonego w pracy z dziećmi autystycznymi. Dzięki temu osiągamy efekt synergii i maksymalne rezultaty dla dobra naszych podopiecznych.

Kładziemy ogromny nacisk na kwalifikacje i kompetencje naszych terapeutów. Praca z dzieckiem autystycznym wymaga nie tylko wykształcenia kierunkowego, lecz również doświadczenia, które często zdobywa się latami. Wszyscy terapeuci w naszych ośrodkach, również ci młodsi stażem, korzystają z wiedzy i doświadczenia pozostałych kolegów. Uczestniczą też w licznych szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje, a ich praca podlega stałej superwizji.

Zachęcamy do konsultowania swoich decyzji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uwaga ! Ograniczona liczba miejsc.

Przedszkole w Warszawie (1)

ul. Cmentarna 17 (Rondo Żaba)

03-524 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole w Warszawie (2)

ul.Poborzańska 8 lok. 1 (na tyłach Galerii Renova)

03-368 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole w Warszawie (3)

ul. Pogonowskiego 19 (Żoliborz, plac Wilsona)

01-568 Warszawa

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole w Warszawie (4)

ul. Odolańska 42 (Mokotów, Metro Racławicka)

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl

Przedszkole w Warszawie (5)

ul. Wąchocka 1 M (Saska Kępa)

tel.: 796 090 762

e-mail: warszawa@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole w Krakowie

ul.Sanocka 1 (Wola Duchacka)

30-620 Kraków

tel.: 796 090 765

e-mail: krakow@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole we Wrocławiu (1)

ul. Sudecka 100 (róg z Wiśniową, wieża ciśnień)

53-128 Wrocław

tel.: 536 470 732

e-mail: wroclaw@autyzm-przedszkole.pl


Przedszkole we Wrocławiu (2)

ul. Kryniczna 37 (Ołtaszyn)

51-213 Wrocław

tel.: 536 470 732

e-mail: wroclaw@autyzm-przedszkole.pl