Psychiatra dziecięcy | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Psychiatra dziecięcy

Psychiatra dziecięcy zajmuje się diagnozą oraz leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Często zdarza się, że rodzice zgłaszają się najpierw do psychologa dziecięcego, jednak gdy zaburzenia przekraczają normalny poziom, dziecko kierowane jest do psychiatry.

W zakres problemów psychicznych, którymi zajmuje się psychiatria dziecięcy i psychiatra młodzieży wchodzą między innymi zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, fobie, natręctwa, zaburzenia konwersyjne, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm).

Do postawienia diagnozy niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu osobistego i rodzinnego dotyczącego dziecka. Podczas pierwszego spotkania lekarz przeprowadza wywiad z obojgiem rodziców. Pytania zawarte w wywiadzie dotyczą przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka do urodzenia do chwili obecnej. Rodzice z reguły proszeni są też o dostarczenie dokumentacji dotyczącej dziecka, jak na przykład książeczki zdrowia dziecka, kart informacyjnych leczenia szpitalnego, opinii psychologicznych, opinii ze szkoły lub z poradni pedagogicznej.

W procesie diagnozy może być konieczne wykonanie dodatkowych badań, jak na przykład badania EEG, EKG, badania krwi, moczu, badania słuchu, badania okulistycznego a w uzasadnionych przypadkach tomografii lub rezonansu magnetycznego. Czasem może być też potrzeba wykonania dodatkowych badań lub testów psychologicznych.

Postawienie diagnozy psychiatrycznej może wymagać dwóch lub więcej spotkań. Po postawieniu diagnozy i przekazania rozpoznania rodzicom lekarz może wdrożyć leczenie farmakologiczne dziecka. Bardzo często w zakres zalecanej terapii wchodzi również terapia psychologiczna indywidualna, grupowa lub terapia rodziny. W przypadku zastosowania farmakoterapii dziecko musi pozostawać pod stałą opieką specjalisty, jakim jest psychiatra dziecięcy.

Terapia psychiatryczna w uzasadnionych przypadkach wspomagana jest terapią psychologiczną, neurologiczną lub terapią EEG BIOFEEDBACK.


   

Psychiatra dziecięcy Warszawa

    ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Psychiatra dziecięcy Wrocław

    Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

   

Psychiatra dziecięcy Kraków

    Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

   
10 LAT PROMITIS