Rehabilitacja niemowląt | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Rehabilitacja niemowląt

Rozwój każdego dziecka przebiega indywidualnie , warto pamiętać, że nie wszystkie dzieci rozwijają się książkowo, a normy na każdym etapie życia są ogólnymi wskazaniami prawidłowego rozwoju. Często jednak zachodzą odchylenia wymagające podjęcia dodatkowej pracy, kiedy zaobserwujemy, że rozwój dziecka nie przebiega w odpowiednim tempie, np. już powinno chwytać stopy, siadać, obracać się na brzuch, ale jeszcze samodzielnie tego nie robi.

W pierwszej kolejności należy skonsultować się z lekarzem – pediatrą lub neurologiem dziecięcym.

Jeśli niedociągnięcia malucha są niewielkie, lekarz zaleci zabawy usprawniające, jeśli jednak zauważy poważniejsze trudności, np:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego i odruchów,
 • niedowład,
 • opóźniony, zatrzymany lub nieprawidłowy rozwój ruchowy,
 • asymetryczne ułożenie ciała,
 • prężenie, niepokój, trudności ze snem,


może zalecić rehabilitację ruchową. Dotyczy to w szczególności dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Zespołem Downa, a także w przypadkach uszkodzonego obwodowego układu nerwowego. W przypadku wystąpienia poważnych nieprawidłowości, potrzebna jest fachowa pomoc, bo zabawy z niemowlęciem w takiej sytuacji nie przyniosą wystarczających efektów. Trzeba działać szybko. Im później rozpoczniemy rehabilitację, tym bardziej zostają utrwalone nieprawidłowe zachowania naszego dziecka i tym trudniej uzyskać poprawę mimo starań rodziców i terapeuty. Praca rehabilitacyjna obejmuje przede wszystkim ćwiczenia  mobilności, stabilności i poprawę wytrzymałości dziecka.

Obecnie w rehabilitacji niemowląt i dzieci stosowane są dwie uznane na świecie i w Polsce metody:

 
 1. Metoda NDT Bobath


Metoda Bobath została opracowana w późnych latach 40tych i 50tych XX wieku przez małżeństwo Bertę i dr. Karla Bobathów w Londynie. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. Ze względu na swój nieinwazyjny charakter metoda ta może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka, a najlepsze efekty przynosi w ciągu pierwszego roku życia dziecka.

Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków, w tym wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, w szczególności z:

 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • asymetrią ułożeniową
 • zaburzeniami koordynacji psychoruchowej
 • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • problemami ortopedycznymi
 • zaburzeniami karmienia, ssania i połykania
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • porażeniem splotu barkowego


Praca terapeuty polega na kontrolowaniu aktywności dziecka z tzw. „punktów kluczowych” czyli głowy, szyi, obręczy barkowej i innych części ciała, tak aby w efekcie wykształcić prawidłowe odruchy postawy dziecka, nauczyć je samodzielnego ich wykorzystywania i kontrolowania. Rodzaj ćwiczeń oraz ich tempo i rytm dobiera się indywidualnie do każdego dziecka.

Terapia NDT-Bobath jest dla dziecka całkowicie nieinwazyjna. Nie ma tu ryzyka że dziecku stanie się krzywda, albo że ćwiczenia będą bolesne czy nieprzyjemne dla dziecka. W terapii dziecka uczestniczą nie tylko terapeuci ale również rodzice – uczą się jak wykorzystać ćwiczenia stymulacyjne terapii NDT-Bobath w codziennym zajmowaniu się dzieckiem. Dzięki częstym ćwiczeniom efekty terapii ulegają wzmocnieniu, a praca z dzieckiem zarówno na zajęciach rehabilitacyjnych jak i w domu przynosi wymierne efekty.


 1. Metoda Vojty

Profesor Vaclav Vojta opracował diagnostyczną i terapeutyczną metodę, której zastosowanie skutecznie wspiera lekarza i rodziców w walce o zdrowie dziecka oraz uzupełnia leczenie i rehabilitację osób dorosłych. Jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu lub zostały utracone na skutek urazów.

Metoda ta zwana również uruchomieniem odruchów, jest stosowana głównie profilaktycznie i leczniczo w dziecięcych neurologicznych zaburzeniach ruchowych oraz ortopedycznych wadach postawy. Terapia Vojty opiera się na zasadzie wywoływania odruchów: przez nacisk na określone punkty ciała (strefy wywołujące) wywołuje się takie odruchy, jakie występują w normalnym motorycznym rozwoju dopiero w późniejszym stadium (np. obrót). Mogą być w ten sposób korygowane patologiczne wzorce postawy i ruchowe. Vojta wykorzystuje szczególnie dwa systemy utorowienia korygujące postawę: tzw. pełzanie odruchowe i obrót odruchowy.

Rehabilitacja metodą Vojty umożliwia poprawę stanu zdrowia u osób z następującymi schorzeniami:

 • zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci: zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśni
 • asymetria ustawienia ciała
 • kręcz szyi, dysplazja stawu biodrowego
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • opóźnienie ruchowe
 • zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne)
 • skolioza
 • bóle kręgosłupa
 • stany po wylewie
 • problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się
 • wady kolan i stóp
 • nieprawidłowości w chodzie


Rehabilitacja dzieci polega na ustawieniu małego pacjenta w konkretnej pozycji. Poprzez uciśnięcie odpowiedniego punktu na ciele dziecka, prowokujemy określoną reakcję na ciele dziecka. Ta reakcja powoduje powstawanie połączeń w mózgu, które umożliwiają dziecku osiąganie kolejnych kroków w jego rozwoju np. obrót z pleców na brzuch, siadanie. Ćwiczenia pobudzają prawidłową aktywność dziecka, pozytywnie wpływa na rytm dnia. Ćwiczenia są indywidualnie dobrane do każdego dziecka i jego stanu zdrowia. Terapię nadzoruje wykwalifikowany fizjoterapeuta. Pod jego kierownictwem przeszkoleni rodzice ćwiczą z dzieckiem w domu kilka minut 4 razy dziennie. Program ćwiczeń zależy od stanu pacjenta i celu terapii

O wyborze metody powinien decydować lekarz w porozumieniu z rodzicami. Skuteczność metody możemy ocenić po około miesiącu terapii – rodzice powinni zauważyć poprawę jakości wzorców ruchowych. Warto pamiętać, że czynny udział rodziców w terapii ma olbrzymie znaczenie, bez ich zaangażowania i pracy w domu żadna z metod nie przyniesie oczekiwanych rezultatów lub będą one niewielkie.


   

Rehabilitacja Niemowląt Warszawa

  ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Rehabilitacja Niemowląt Wrocław

  Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

   

Rehabilitacja Niemowląt Kraków

  Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

 
10 LAT PROMITIS