Terapia Autyzmu | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Terapia Autyzmu

autyzm terapiaAutyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Może objawiać się w różny sposób u poszczególnych osób, jest to zależne od głębokości zaburzeń jak i skuteczności i intensywności terapii.

Autyzm bywa często nierozpoznany i niezrozumiany, ponieważ osoby z autyzmem "nie wyglądają" na niepełnosprawne. Uwagę zwracają dopiero ich trudności z komunikacją, wyobraźnią i interakcjami społecznymi, kontrolą własnych (często nietypowych) zachowań.

Spektrum autystyczne jest bardzo szerokie. Niektóre z osób z autyzmem funkcjonują na wysokim poziomie, są samodzielne w wielu obszarach. Inne natomiast potrzebują dużego wsparcia ze strony opiekunów.

Wczesne rozpoznanie autyzmu jest bardzo istotne, pozwala mianowicie wprowadzić intensywne oddziaływanie terapeutyczne.

Osoby z autyzmem mają duże trudności w interakcjach społecznych oraz komunikowaniu się z innymi osobami. Rozwój mowy nie przebiega tak jak w przypadku zdrowych dzieci, często występują opóźnienia, a stosowane przez dziecko słowa często używane są nieadekwatnie i niefunkcjonalnie. Ważne jest by w ramach zajęć terapeutycznych zadbać o rozwój dziecka w obszarze komunikowania się.

Dzieci z autyzmem mają trudności z nauką nowych umiejętności, z ich generalizacją. W związku z tymi trudnościami wymagają większego wsparcia w trakcie nauki niż normalnie rozwijające się dzieci. Istotne jest by stosować szereg pomocy w trakcie nauki, np. pomoce wizualne - np. plany dnia, aktywności.

Sposób w jaki przetwarzają informacje jest odmienny, bardzo często u dzieci z autyzmem występuje nadwrażliwość i/lub niedowrażliwość w obrębie zmysłów. W ramach zajęć z integracji sensorycznej dba się o zoptymalizowanie funkcjonowania systemu nerwowego dziecka co wpływa na jego lepsze funkcjonowanie.

Program terapeutyczny powinien być kompleksowy i indywidualnie dostosowany do potrzeb danego dziecka, tak by jak najefektywniej wspierać jego rozwój.

Oferujemy:

  • diagnozę autyzmu w ośrodkach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu
  • kompleksową terapię (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta) - intensywną, systematyczną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
  • przedszkole terapeutyczne
 

Należy pamiętać, że im wcześniejsza diagnoza i bardziej wszechstronna terapia tym większa szansa na poprawę funkcjonowania dziecka.

Uwaga: Oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.  

Terapia autyzmu Warszawa


Terapia autyzmu we Wrocławiu

10 LAT PROMITIS