Test na depresję | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Test na depresję

Test składa się z 21 pytań. Dla każdego pytania należy zaznaczyć jedną z czterech możliwych odpowiedzi. Odpowiedzi punktowane są od 0 do 3 punktów. Badany powinien wybrać tę odpowiedź, która według niego najlepiej opisuje jego stan w ciągu ostatnich 30 dni.

10 LAT PROMITIS