Metoda Tomatisa Kraków, Wrocław - Centrum Terapii PROMITIS

Metoda Tomatisa Kraków, Wrocław

Terapia biofeedback Kraków, Wrocław
31 marca 2012
Terapia integracji sensorycznej w Krakowie i we Wrocławiu
31 marca 2012

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako “trening uwagi słuchowej”, “stymulacja słuchowa” lub “trening audio-psycho-lingwistyczny”.

Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, iż ucho prócz istotnej funkcji słyszenia oddziałuje również na zmysł równowagi, koordynację ruchową i napięcie mięśniowe. Tomatis odkrył, iż przekazywane dźwięki z zewnątrz do centralnego układu nerwowego dostarczają mózgowi energii koniecznej do jego aktywności.

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane ?elektronicznym uchem?, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej częstotliwości. Ćwiczenia te stymulują centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia.

Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.

Najczęściej spotykanymi objawami zburzenia uwagi słuchowej są:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • błędna interpretacja pytań
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • konieczność powtarzania poleceń
 • monotonny głos
 • ubogie słownictwo
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe
 • niewyraźne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość
 • nadpobudliwość
 • tendencje depresyjne
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • brak wiary w siebie
 • nieśmiałość
 • drażliwość
 • wycofywanie się

Metoda Tomatisa wskazana jest szczególnie dla dzieci z:

 • zaburzeniami mowy i głosu
 • dyslekcją i dysortografią
 • autyzmem
 • zespołem ADHD
 • problemami szkolnymi

Treningi uwagi słuchowej stosujemy w celu poprawienia:

 • koncentracji uwagi,
 • zapamiętywania,
 • komunikowania się,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • polepszenia koordynacji ruchowej.

Organizujemy także treningi uwagi słuchowej:

 • przy uczeniu się języków obcych,
 • w walce ze stresem,
 • w celu wykształcenia umiejętności koncentracji,
 • dla osób ze skłonnościami do depresji i nerwicy,
 • dla osób pracujących z głosem: muzyków, śpiewaków, aktorów

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą treningu słuchowego Johansena

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS