Autyzm - terapia konsultacyjna

Tryb terapii konsultacyjnej

Intensywna terapia pakietowa
17 marca 2012
Zajęcia indywidualne
17 marca 2012

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zalezności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są następujące punkty:

  • praca z dzieckiem autystycznym
  • analiza materiałów dostarczanych przez Rodziców (nagrania wideo, DVD)
  • ułożenie i modyfikowanie programu stymulacyjno-edukacyjnego
  • przekazanie programu Rodzicom
  • doraźne konsultacje telefoniczne

W terapii konsultacyjnej rodzice pod opieką psychologa prowadzącego realizują program terapeutyczny przygotowany specjalnie dla ich dziecka. Regularne spotkania z terapeutami PROMITIS oprócz obserwowania postępów terapii i dostosowywania jej na bieżąco do potrzeb dziecka, opierają się na wspólnej analizie nagrań wideo, które rodzice wykonują systematycznie według wskazówek psychologa.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS