AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZA
12 października 2016
Dzieci i mlodzież szkolna
Szkolenie PECS – I poziom 10.12-11.12.2016 WARSZAWA
29 października 2016

02. grudnia – 03. grudnia 2017 Warszawa

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów.

Szkolenia dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

 

Szkolenie odbędzie się 02.12 – 03.12.2017 w Warszawie.

 

AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy – 15 godzin

Prowadzące – Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz

Założenia i cele
1. Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).
2. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych.
3. Kształtowanie umiejętnosci tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się.
4. Korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC.
5. Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej.
6. Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się
w proces edukacyjno-terapeutyczny.
7. Zapoznanie z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej.

PROGRAM
I dzień – 2 grudnia 2017

11.00 – 12:30
Język jako system znaków – prezentacja.
Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy,
emocjonalny i społeczny dziecka-prezentacja.
W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach.

12.45 – 15.00
Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa.
Spróbujmy się porozumieć – praca w parach.
Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat.

15.00 – 15.45
Przerwa obiadowa.

15.45 – 17.15
Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami
w porozumiewaniu się w Polsce i na świece.
Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów
porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film.

17.30 – 19.00
Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zalezności od
kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków.
Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej.

II dzień – 03 grudnia 2017

09.00 – 10.30
Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości.
Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film.

10.45 – 12.15
Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego.
Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film.

12.30 – 14.00
Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat.
Sprawnośc komunikacyjna – warsztat, film.
Naprzemienność w interakcji – film.
Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.

 

CENA:

380 zł od osoby za 15 godzin dydaktycznych.
Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Płatność przelewem w terminie max 5 dni przed datą szkolenia.


LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. "Solidarności")

 

KONTAKT:

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres 
szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.  

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS
ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa

nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534 8818

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS