DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZA | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZA

dietetyka warszawa
Dieta jako istotny element terapii autyzmu
8 października 2016
Psycholog dzieci
AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ
29 października 2016

19. listopada 2016 r. – Warszawa 
Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, przygotowaliśmy wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.  
DIAGNOZA W KIERUNKU AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA 9.00-17.00 (8h dydaktycznych)    
1. Triada autystyczna    
2. Diagnoza objawowa autyzmu wg klasyfikacji ICD-10    
3. Diagnoza objawowa Zespołu Aspergera wg klasyfikacji ICD-10    
4. Jak wcześnie można wykryć autyzm? Pierwsze symptomy.    
5. Rola rodziców w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu    
6. Struktuta diagnozy: Gdzie można zdiagnozować autyzm? Zespół diagnostyczny Struktura diagnozy (wywiad z rodzicami, część medyczna, obserwacje, współpraca z lekarzem psychiatrii, rozpoznanie i przekazanie diagnozy) Wywiad diagnostyczny z rodzicami – o co pytać? Na co zwrócić uwagę podczas obserwacji?      
7. Pomocne narzędzia diagnostyczne w rozpoznawaniu zaburzeń ze spektrum autystycznego: Diagnostyczna Lista Kontrolna (E-2) B. Rimlanda C.A.R.S. – Childhood Autism Rating Scale – Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego CHAT – Checklist for Autism in Toddlers – Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym Childhood Asperger Syndrome Test (CAST) ASDS – Skala Diagnostyczna Zespołu Aspergera Australijska Skala dla Zespołu Aspergera ASDI – wywiad diagnostyczny w kierunku Zespołu Aspergera      
8. Zaburzenia współwystępujące z autyzmem      
9. Pomyłki diagnostyczne i zaburzenia podobne do autyzmu: Odróżnianie autyzmu od innych całościowych zaburzeń rozwojowych Diagnoza różnicowa    
10. Trudności w diagnozowaniu autyzmu    
11. Warsztat  
CENA 185zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia.
LOKALIZACJA:
WARSZAWA, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. „Solidarności”), 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976. 
 

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS