AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ

Trening Umiejętności Społecznych – szkolenie dla specjalistów Warszawa i Kraków
26 kwietnia 2017
Poznaję świat przez zmysły
23 listopada 2017
02. grudnia – 03. grudnia 2017 Warszawa Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów. Szkolenia dwustopniowe przeznaczone dla rodziców, nauczycieli i terapeutów pracujących z niepełnosprawnymi osobami (zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym) mającymi poważne trudności w porozumiewaniu się, których mowa werbalna nie rozwija się w stopniu umożliwiającym satysfakcjonujące komunikowanie się z otoczeniem.

Szkolenie odbędzie się 02.12 – 03.12.2017 w Warszawie.

AAC – Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – poziom podstawowy – 15 godzin Prowadzące – Jolanta Jaszczuk, Iwona Stępniewicz Założenia i cele 1. Zdobycie wiedzy na temat wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). 2. Nabywanie umiejętności przeprowadzenia diagnozy kompetencji komunikacyjnych. 3. Kształtowanie umiejętnosci tworzenia indywidualnego systemu porozumiewania się. 4. Korzystanie z urządzeń niskiej i wysokiej technologii oraz ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających porozumiewanie się użytkowników AAC. 5. Zapoznanie ze sposobami włączenia osoby niemówiącej do działań w zespole/grupie rówieśniczej. 6. Włączanie rodziców dziecka niemówiącego lub z trudnościami w porozumiewaniu się w proces edukacyjno-terapeutyczny. 7. Zapoznanie z zasadami tworzenia systemu AAC w placówce edukacyjno-terapeutycznej. PROGRAM I dzień – 2 grudnia 2017 11.00 – 12:30 Język jako system znaków – prezentacja. Czym jest komunikacja? Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka-prezentacja. W jaki sposób ludzie porozumiewają się – warsztat, praca w grupach. 12.45 – 15.00 Cechy dobrego partnera komunikacji – rozmowa. Spróbujmy się porozumieć – praca w parach. Rola pytań otwartych w rozwoju języka dziecka – warsztat. 15.00 – 15.45 Przerwa obiadowa. 15.45 – 17.15 Terminologia AAC, organizacje działające na rzecz osób z trudnościami w porozumiewaniu się w Polsce i na świece. Grupy użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się – prezentacja, warsztat, film. 17.30 – 19.00 Charakterystyka systemów AAC. Wybór systemu w zalezności od kompetencji dziecka – prezentacja, analiza przypadków. Projekcja filmu przedstawiająca historię życia osoby niemówiącej. II dzień – 03 grudnia 2017 09.00 – 10.30 Studium przypadku dziecka w stanie minimalnej świadomości. Komunikacja w oparciu o sygnały płynące z ciała – prezentacja, film. 10.45 – 12.15 Diagnoza funkcjonalna dziecka niemówiącego. Ocena kompetencji komunikacyjnych – prezentacja, warsztat, film. 12.30 – 14.00 Od czego zacząć pracę nad komunikacją dziecka – warsztat. Sprawnośc komunikacyjna – warsztat, film. Naprzemienność w interakcji – film. Zasady tworzenia indywidualnego systemu komunikacji – prezentacja.

CENA: 380 zł od osoby za 15 godzin dydaktycznych. Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Płatność przelewem w terminie max 5 dni przed datą szkolenia. LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Wileńska 18 (wejście od Al. "Solidarności")

KONTAKT: Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534 8818

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS