Placówki PROMITIS - zniżki dla podopiecznych Fundacji! | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Placówki PROMITIS – zniżki dla podopiecznych Fundacji!

Poznaję świat przez zmysły
23 listopada 2017
Teleporady
29 marca 2020

 

Centrum Terapii PROMITIS – placówki przyjazne dla podopiecznych Fundacji.

Oferujemy zniżki na większość prowadzonych przez nas terapii, jeżeli finansowane są one ze środków fundacji.

 

W chwili obecnej z preferencyjnych warunków w naszych placówkach skorzystać mogą osoby będące pod opieką Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą oraz Fundacji Polsat.

Jeżeli korzystacie Państwo z pomocy innej Fundacji, a chcielibyście uzyskać rabat na terapię w Centrum Terapii PROMITIS, prosimy poinformować o tym naszą recepcję.

Postaramy się w przyszłości wyjść na przeciw Państwa i oczekiwaniom i nawiązać współpracę ze wskazaną przez Was Fundacją.

 

Centrum Terapii PROMITIS to ściśle współpracujące ze sobą Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Przedszkola Terapeutyczne dla dzieci z autyzmem zlokalizowane w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu.

Centrum Terapii PROMITIS tworzy zespół specjalistów różnych dziedzin, którzy codziennie z wielkim zaangażowaniem realizują jeden główny cel: pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki ścisłej komunikacji między sobą są w stanie zapewnić kompleksową diagnozę oraz terapię. To, co wyróżnia osoby należące do zespołu, to nie tylko indywidualne podejście do każdego dziecka, ale również objęcie wsparciem całej rodziny.

 

Na większość terapii i konsultacji prowadzonych w Centrum Terapii PROMITIS podopieczni Fundacji otrzymują 10% rabatu.

   

W naszej ofercie odnajdą Państwo m.in.

Konsultacje ze specjalistami, terapie oraz treningi:

 • Psycholog – diagnoza oraz pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapia grupowa i indywidualna.
 • Logopeda – diagnoza i terapia zaburzeń mowy, diagnoza procesów neurologopedycznych, diagnoza zaburzeń procesów funkcji pokarmowych, korekta wad wymowy, terapia jąkania, diagnoza i terapia dysleksji, stymulowanie rozwoju mowy, terapia opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy, terapia poudarowa, wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapia w dyzartrii, alalii, niedosłuchu, oligofazji, wspomaganie rozwoju mowy za pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej.
 • Terapia integracji sensorycznej – celem jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców sensorycznych, by dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego; terapia dla dzieci z ADHD, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa; nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruchowe; ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności ruchowej, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, ze słabą koordynację ruchową; z trudnościami w nauce, słabą koncentracją, męczliwych, z nadpobudliwością psychoruchową, wycofujących się z kontaktów społecznych, opóźnionym rozwojem mowy czy mających trudności z czynnościami samoobsługowymi, planowaniem ruchu.
 • Pediatra – leczenie ambulatoryjne, doradztwo z zakresu wspomagania odporności, konsultacje dla kobiet w ciąży i młodych matek z zakresu opieki nad noworodkiem, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Psychiatra dzieci i młodzieży – diagnoza oraz leczenie problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.
 • Neurolog dziecięcy – rozpoznawanie, zapobieganie oraz leczenie chorób układu nerwowego.
 • Dietetyk medyczny – ustalanie właściwego, indywidualnie dobranego postępowania dietetycznego biorącego pod uwagę przeprowadzony dokładny wywiad, wyniki badań, stan odżywienia, wiek oraz upodobania żywieniowe konkretnej osoby; wiele problemów związanych z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, ADHD, nadpobudliwość, problemy z koncentracją, dolegliwości ze strony układu pokarmowego niejednokrotnie mają podłoże w nadwrażliwościach pokarmowych, czy niewłaściwie dobranej diecie - dietetyk medyczny pomaga ustalić i wprowadzić odpowiedni sposób odżywiania, co znacznie poprawia jakość życia i poziom funkcjonowania naszych pacjentów.
 • Trening EEG Biofeedback – nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu podczas treningu; wpływa pozytywnie m.in. na procesy poznawcze, funkcjonowanie w warunkach stresu, sprawność intelektualną, jakość snu.
 • Trening słuchowy Johansena -  rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych, wspiera naukę i umiejętność czytania, rozwija rozumienie mowy, poprawia artykulację, rozwija komunikację, harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi, koordynuje ruchy ciała, rozwija motorykę.
 • Trening uwagi słuchowej Tomatisa podstawowym celem jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, rozwój zdolności językowych i komunikacyjnych, poprawa jakości uczenia się, zwiększanie kreatywności, poprawa zachowań społecznych, polepszenie koordynacji ruchowej, lepsze zapamiętywanie.
 • Metoda Warnkego – przeznaczona do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia; z jej zalet korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Rehabilitacja metodą Vojty umożliwia poprawę stanu zdrowia u osób z następującymi schorzeniami: zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci - zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśni, asymetria ustawienia ciała, kręcz szyi, dysplazja stawu biodrowego, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie ruchowe, zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne), skolioza, bóle kręgosłupa, stany po wylewie, problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się, wady kolan i stóp, nieprawidłowości w chodzie.
 • Rehabilitacja neurorozwojowa metodą NDT Bobath kierowana do noworodków, w tym wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, w szczególności z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym, asymetrią ułożeniową, zaburzeniami koordynacji psychoruchowej, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, problemami ortopedycznymi, zaburzeniami karmienia, ssania i połykania, mózgowym porażeniem dziecięcym, porażeniem splotu barkowego.
 • Autyzm diagnoza, kompleksowa terapia (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk) - intensywna, systematyczna, dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka; wsparcie dla rodziców oraz opiekunów  osób; zajęcia indywidualne i grupowe, terapia SI, rehabilitacja, Trening uwagi słuchowej Tomatisa, Trening słuchowy Johansena, Trening EEG Biofeedback, Przedszkola Terapeutyczne PROMITIS.
 • Zespół Aspergera diagnoza, kompleksowa terapia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, wsparcie dla rodziców oraz opiekunów, zajęcia indywidualne i grupowe, rehabilitacja, Trening uwagi słuchowej Tomatisa, Trening słuchowy Johansena, Trening EEG Biofeedback
 

Oferujemy również szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą. W celu upewnienia się, czy wybrana przez Państwa usługa objęta jest zniżką, oraz w celu umówienia terminu wizyty, prosimy o kontakt z naszą recepcją. Listę naszych placówek znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.

Zapraszamy

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS