Diagnoza ADHD | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Diagnoza ADHD

Diagnoza autyzmu
17 lutego 2014
Diagnoza dysleksji
18 lutego 2014

Diagnozę ADHD/ADD w całości przeprowadza psycholog.

Objawy ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jakie można zaobserwować to:

  • Zaburzenia koncentracji,
  • Nadmierna ruchliwość,
  • Nadmierna impulsywność.

Wymienione wyżej objawy muszą utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka.

 

ADD to bardzo podobna jednostka chorobowa. W objawach występuje  problem ze skupieniem uwagi, brak jest natomiast objawu nadmiernej nadruchliwości dziecka. Często mylnie uznaje się te dzieci za zamknięte w sobie i nie nadające się do pracy w grupie.

Diagnoza odbywa się w trakcie trzech-czterech spotkań, które obejmują:

  • pogłębiony wywiad z rodzicami;
  • badanie pedagogiczne i psychologiczne dziecka z użyciem testów psychologicznych;
  • pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności;
  • ocena wpływu na funkcjonowanie;
  • ocena czasu trwania objawów;
  • wykluczenie zaburzeń o podobnym obrazie klinicznym;

Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS