Diagnozy Archives | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Diagnozy

18 lutego 2014

Diagnoza gotowości szkolnej

Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka. Jeśli jego psychiczny i fizyczny rozwój świadczy o gotowości do podjęcia nauki, wówczas bez trudu […]
18 lutego 2014

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna (badanie profilu psychoedukacyjnego) ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał […]
18 lutego 2014

Diagnoza dysleksji

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Trudności w czytaniu i pisaniu mogą przejawiać się w formie: Dysleksji, czyli […]
18 lutego 2014

Diagnoza ADHD

Diagnozę ADHD/ADD w całości przeprowadza psycholog. Objawy ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jakie można zaobserwować to: Zaburzenia koncentracji, Nadmierna ruchliwość, Nadmierna impulsywność. Wymienione […]
17 lutego 2014

Diagnoza autyzmu

Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera ma na celu określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszych placówkach przeprowadzana jest w oparciu o standard […]
10 LAT PROMITIS