Dysleksja | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Dysleksja

Dysleksja to specyficzne trudności w uczeniu się. Spośród rożnych rodzajów trudności w uczeniu się wyróżnia się podłożem specyfiki zaburzeń. Jest zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie. Cechuje się niewystarczającymi zdolnościami przetwarzania fonologicznego.

W dysleksji, przejawiane trudności. są najczęściej niewspółmierne do wieku życia oraz poziomu innych zdolności poznawczych.

Dysleksja charakteryzuje się różnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej. W dysleksji występują trudności w czytaniu, trudności w opanowaniu sprawności w zakresie czynności pisania i poprawnej pisowni

Dysleksję charakteryzują różne objawy, w zależności od jej typu. Wyróżnia się najczęściej trzy typy dysleksji. Kryterium podziału jest w tym wypadku dominujące zaburzenie, które decyduje o jej klinicznym obrazie:

1. Dysleksja typu wzrokowego, gdzie występują przede wszystkim zaburzenia percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej;

2. Dysleksja typu słuchowego, decydują o niej zaburzenia percepcji słuchowej i pamięci słuchowej powiązane często z zaburzeniami językowymi;

3. Dysleksja integracyjna występuje wówczas, kiedy rozwój funkcji percepcyjnych, badanych w izolacji, jest zgodny z wiekiem, natomiast zaburzony jest proces integrowania bodźców napływających z różnych zmysłów.

We wczesnym dzieciństwie możemy obserwować różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu dziecka, które mogą sugerować ryzyko wystąpienia dysleksji. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

Są to:

 • opóźniony rozwój mowy;
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
 • oburęczność;
 • mylenie prawej i lewej ręki;
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

Zauważanie takich objawów i udanie się do specjalisty często pomaga uniknąć późniejszych problemów w szkole. Na podstawie wyników badania można będzie dobrać właściwy rodzaj terapii, która pomoże dziecku wyrównać braki.

Kiedy dziecko uczęszcza do szkoły, problemy dyslektyczne znacząco obniżają tempo jego pracy, nie jest w stanie robić takich postępów, jak jego rówieśnicy, nie osiąga sukcesów, co jest powodem obniżonej samooceny i zaburzeń emocjonalnych. Problemy dziecka, na które bezwzględnie powinniśmy zwrócić uwagę:

 • trudności w pisaniu — mylenie liter, opuszczanie liter przy przepisywaniu, pismo brzydkie, nieczytelne, nieestetyczne (znacząco odbiegające od innych uczniów), popełnianie błędów ortograficznych, mimo znajomości zasad pisowni, trudności w rozróżnianiu wyrazów podobnie brzmiących, wolne tempo pisania, rozproszenie uwagi
 • trudności w czytaniu — wolne tempo czytania, mylenie liter i wyrazów podobnych, czytanie bez zrozumienia, słaba pamięć wzrokowa, gubienie miejsca czytania, trudności w analizie i syntezie wyrazowej (np. dzielenie na sylaby), niechęć do czytania
 • inne trudności — problemy z rysowaniem (rysunki schematyczne, niejasne, zaburzona kompozycja pracy), problemy z nauka języków obcych, geografii i geometrii, wolne tempo pracy, zaburzenia koncentracji, słaba koordynacja ciała
 

Dysleksji nigdy nie należy lekceważyć, trzeba otoczyć dziecko opieką, wykazać się wyrozumiałością i złagodzić swoje oczekiwania odnośnie efektów ich pracy. Nigdy nie powinno się zapominać o terapii dysleksji.

W Centrum Terapii PROMITIS prowadzimy diagnozę i skuteczną terapię problemów dyslektycznych.

Jedną z metod pracy z dzieckiem dyslektycznym są prowadzone przez nas treningi metodą Warnkego.

Metoda opracowana przez Freda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia.

Terapia metodą Warnkego składa się z dwóch etapów.

 • I – w  pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Ten etap przebiega dwutorowo – praca z terapeutą (raz w tygodniu) i indywidualne treningi w domu. Etap ten w zależności od problemów pacjenta i motywacji do pracy trwa od 2 do 4 miesięcy.
 • II – do drugiego etapu Pacjent przechodzi w momencie osiągnięcia celów założonych w pierwszym etapie. W terapii dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej. Praca na tym etapie przebiega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy ile dziecko ma lat.
   
 

Terapia dysleksji Warszawa

  ul. Poborzańska 8, lok.1, 03-368 Warszawa (na tyłach Galerii Rembielińskiej)

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Terapia dysleksji Wrocław

  ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

Terapia dysleksji Kraków

  Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

   
10 LAT PROMITIS