Konsultacje dla rodziców osób z Zespołem Aspergera

Konsultacje dla rodziców

Sobotnie spotkania Promitis
17 marca 2012
Zespół Aspergera – rehabilitacja
17 marca 2012

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera.

Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci.

Konsultacja prowadzona jest przez psychologa i trwa 1h.

Ilość konsultacji i jej cel ustalane są z rodzicami indywidualnie  na pierwszym spotkaniu.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS