Zespół Aspergera Archives | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Zespół Aspergera

17 marca 2012

Zajęcia indywidualne

Spotkania z psychologiem – zajęcia mają charakter indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem (1h). Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, które zainteresowane są […]
17 marca 2012

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, mających trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Celem treningu, opartego […]
17 marca 2012

Sobotnie spotkania Promitis

17 marca 2012

Konsultacje dla rodziców

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera. Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami […]
17 marca 2012

Zespół Aspergera – rehabilitacja

Rehabilitacja: masaże ćwiczenia korekcyjne
10 LAT PROMITIS