Aktywizacja zawodowa osób z autyzmem - szkolenie.

Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem

Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
18 marca 2012
Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem
18 marca 2012

Termin do ustalenia: szkolenie pt. “Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem”.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby aktywizowania zawodowego i społecznego młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Zaprezentowane zostaną przykłady modelowych ośrodków zapewniających aktywizację zawodową i społeczną zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczestnicy poznają warunki niezbędne do stworzenia modelowego ośrodka dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem oraz metody pracy, które sprzyjają jak największej samodzielności osób z autyzmem oraz ich aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów oraz opiekunów osób z autyzmem.

Szkolenie trwa 1 dzień.
Koszt szkolenia 200 zł.

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy:

szkolenia@centrum-terapii.pl

W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o kontakt.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS