Tworzenie programów terapeutycznych - szkolenie.

Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP
18 marca 2012
Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
18 marca 2012

Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

W trakcie wykładów i ćwiczeń uczestnicy poznają sposoby tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych dla osób z autyzmem na podstawie przeprowadzonego badania narzędziem TTAP. W dużej mierze szkolenie będzie miało charakter warsztatów.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnych placówkach edukacyjnych i ośrodkach terapeutycznych. Szkolenie trwa jeden dzień.

Koszt szkolenia 200 zł +23% VAT.

Termin ozstanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy:
szkolenia@centrum-terapii.pl

W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o kontakt.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS