Diagnoza funkcjonalna dla dziecka z autyzmem - szkolenie

Diagnoza funkcjonalna dla dziecka z autyzmem

Wybrane metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z autyzmem
2 kwietnia 2012
Prawdziwe Święto Matek – MOTHER POWER
9 maja 2012

Diagnoza funkcjonalna  dla dziecka z autyzmem w oparciu o Profil Psychoedukacyjny Pep-r  E. Schoplera

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony test Pep-r E. Schoplera , w oparciu o wyniki tego testu można dokonać diagnozy funkcjonalnej dla dziecka z autyzmem.

Test Pep-r E. Schoplera pozwala ocenić sposób funkcjonowania dziecka w takich sferach jak : naśladowanie, percepcja, motoryka duża i mała, koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikacja oraz czynności poznawcze. Test Pep-r umożliwia również określenie stopnia zaburzeń zachowania w: mowie, reakcji na bodźce, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych oraz zabawy i zainteresowania przedmiotami.

 Pep-r jest to test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, indywidualnych sposobów uczenia się, dotyczący rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Na podstawie wyników testu Pep-r możemy określić wiek rozwojowy dziecka oraz poznać sferę jego najbliższego rozwoju.

Diagnoza Psychoedukacyjna PEP-R: doskonale nadaje się do konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych wymagających wspomagania rozwoju.

Pep-r jest to test, z założenia przeznaczony jest on dla dzieci funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosujemy go w diagnozie dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia.

Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty.

Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem, a także studentów psychologii oraz pedagogiki.

Szkolenie trwa 1 dzień.

Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT

Termin szkolenia zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy:

szkolenia@centrum-terapii.pl

 

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS