Test TTAP - szkolenie. Centrum Terapii PROMITIS

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera
18 marca 2012
Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
18 marca 2012

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z testem TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile), który służy do diagnozy umiejętności osób z autyzmem (młodzieży i dorosłych) w różnych obszarach funkcjonowania. TTAP jest narzędziem wszechstronnej oceny, które pozwala określić podstawowe cele w procesie przygotowania do dorosłego życia, zidentyfikować zainteresowania i mocne strony ucznia oraz dostarczyć informacji zwrotnych rodzinie i zespołowi pedagogów. Uczestnicy zapoznają się z trzema skalami testu (Obserwacja Bezpośrednia, Skala Dom, Skala Praca) oraz sposobem jego przeprowadzania. Dużą część szkolenia stanowić będą ćwiczenia, których celem jest nauczenie uczestników stosowania testu TTAP.

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnych placówkach edukacyjnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Szkolenie trwa 1 dzień.

Koszt szkolenia 200 zł +23% VAT.

Termin zostanie ustalony po skompletowaniu grupy – prosimy o zapisy:
szkolenia@centrum-terapii.pl

W przypadku szkoleń dla placówek, szkół, poradni termin szkoleń ustalany jest indywidualnie – prosimy o kontakt.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS