Kadra Centrum Terapii PROMITIS - Wrocław

Terapeuci Wrocław

Nasz zespół we Wrocławiu

PSYCHOLODZY, PSYCHOTERAPEUCI

Piotr Tomczak – psycholog, absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (specjalność psychologia kliniczna) oraz studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej z arteterapią i przygotowaniem pedagogicznym. Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując jako psycholog na koloniach, gdzie zajmował się przeprowadzaniem programów socjoterapeutycznych, profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach i szkoleniach. Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum Zdrowia jako psycholog pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także jako terapeuta w Przedszkolu Terapeutycznym Promitis dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. W Centrum Terapii Promitis prowadzi konsultacje i diagnozy w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Arleta Aleksandrowicz – ukończyłam studia magisterskie; Terapia pedagogiczna z rehabilitacja ruchową, studia podyplomowe; Terapia integracji sensorycznej. Obecnie studiuję na kierunku; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Przez całe swoje zawodowe życie starałam się rozwijać. Wziąłem udział w bardzo wielu kursach, szkoleniach. Czerpałam wiedzę od ludzi, którzy stanęli na mojej drodze; dzieci, pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów. Ukończyłam m.in.; Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Terapię ręki, Terapię taktylną według metody dr Swetłany Masgutowej, Kurs I i II stopnia EEGBiofeedback. W pracy z dziećmi kieruję się zdobytą wiedzą, doświadczeniem, holistycznym podejściem do pacjenta. Dbam o sferę intelektualną dziecka, staram się dostrzegać i zaspokajać jego potrzeby emocjonalne, społeczne a przede wszystkim te dotyczące poczucia bezpieczeństwa. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pacy z dziećmi, które zdobyłam pracując w przedszkolu, szkole, poradni jako terapeuta. W czasie wolnym bardzo lubię aktywny wypoczynek.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Karolina Majchrzak– magister resocjalizacji i profilaktyki społecznej, podyplomowo ukończyłam Wczesne Wspomaganie rozwoju i wczesną interwencję. W życiu kieruje się zasadą “rób to co kochasz a nie przepracujesz ani jednego dnia” :) Wspieram, motywuję i zachęcam do działania wszystkich, którzy tego potrzebują. W pracy potrafię nawiązać porozumienie dusz i serc z najbardziej zatwardziałym charakterem :) W Centrum Terapii zajmuję się terapią pedagogiczną :) Prywatnie kocham góry i kino alternatywne :)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Bartłomiej Głąb – w swojej pracy kieruję się empatią, otwartością i chęcią zrozumienia dziecka, aby dobrać odpowiednią strategię. Czerpię wiedzę z różnych podejść, od metody DIR/Floortime, polegającej na przeniknięciu w świat dziecka i podążaniu za jego zainteresowaniami, po metodę behawioralną. Najważniejsza jest dla mnie otwartość i elastyczność. Zintegrowane podejście pozwala spojrzeć na rozwój dziecka z różnych stron. Jestem magistrem psychologii, którą ukończyłem na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS we Wrocławiu. Jestem także certyfikowanym trenerem TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Ukończyłem również studia podyplomowe z grafiki, co pozwala mi tworzyć pomoce terapeutyczne na własną rękę, dzięki czemu są możliwie precyzyjnie dopasowane do danego dziecka. Brałem udział w szkoleniach, pozwalających lepiej zrozumieć dzieci ze spektrum autyzmu (m.in. „Jak pracować z echolalią u dzieci z ASD?”, „Zachowania trudne u dzieci z ASD”, ”Komunikacja z dziećmi z ASD”). Najważniejsze wartości w mojej pracy, to elastyczność i indywidualne podejście do każdego dziecka, cierpliwość i bezwarunkowa akceptacja, a także ciągłe poszerzanie wiedzy, aby w jak najlepszy sposób stale rozwijać podopiecznych

Natalia Kowalczyk – absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapeutyczną na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie w trakcie zdobywania tytułu magistra z pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada ponad roczne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością intelektualną. Wiedzę zdobywałam podczas współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Autystów “Mały Książę ” w Kędzierzynie-Koźlu. Na swoim koncie ma szkolenia między innymi z zachowań trudnych u dzieci z ASD, agresji i autoagresji u dzieci z autyzmem oraz komunikacji alternatywnej. Obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym PROMITIS we Wrocławiu. Prywatnie interesuje się teatrem, stara się łączyć pasję z pracą poprzez teatroterapię i dramaterapię.

 

10 LAT PROMITIS