Cennik Kraków | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Cennik Kraków

Konsultacja psychologiczna dorośli 60 min. 150 zł
dzieci 60 min. 160 zł
Psychoterapia dorośli 60 min. 150 zł
dzieci 60 min. 160 zł
Terapia par/rodzin 60 min. 200 zł
90 min. 250 zł
Trening Umiejętności Społecznych dzieci konsultacja wstępna 60 zł
trening 90 min. 85 zł
Konsultacja psychiatryczna dorośli pierwsza wizyta 45-60 min.
kolejne wizyty 20-30 min.
dzieci 60-90 min. 300-350 zł
Wizyta domowa – konsultacja psychiatryczna (tylko dorośli)
Opinia psychologiczna 100 zł
Konsultacja psychologiczna w języku angielskim  60 min. 200 zł
Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 4 spotkania 1 500 zł
Konsultacja psychologiczna dla osób, które nie są pewne, czy powinny skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 90 min. 250 zł
Terapia autyzmu i zespołu Aspergera cena ustalana jest indywidualnie
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 400 zł
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min. 100 zł
Terapia ręki 45 min. 95 zł
Rehabilitacja metodą NDT Bobath
Ocena neurorozwojowa dziecka + instruktaż pielęgnacyjny
Diagnoza pedagogiczna 300 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 45 min. 90 zł
60 min. 110 zł
Diagnoza psychoedukacyjna PEP-R 4-5 spotkań 450 zł
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R 200 zł
Diagnoza ADHD 800 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji diagnoza 290 zł
omówienie 130 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza 330 zł
omówienie 150 zł
Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 450 zł
Logopeda – diagnoza dzieci, dorośli 60 min. 200 zł
Logopeda – terapia dzieci, dorośli 45-60 min. 100-130 zł
Neurologopeda dzieci, dorośli 30-45 min. 120 zł
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  BEZPŁATNE
Konsultacja dietetyczna 60 min.
EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK – konsultacja wstępna do 30 min.
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza 60 min.
Trening EEG BIOFEEDBACK – 1 sesja 50-60 min.
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (w cenę wchodzi rozmowa z rodzicem i omówienie diagnostyki) 90 min. 250 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą do 60 min. 120 zł
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji 1 000 zł
Trening indywidualny z Brain Boy (w domu) 1 miesiąc 220 zł
Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie)  90 min. 170 zł
10 LAT PROMITIS