Cennik Warszawa | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Cennik Warszawa

Konsultacja psychologiczna dorośli 50 min. 150 zł
dzieci 50 min. 160 zł
Psychoterapia dorośli 50 min. 150 zł
dzieci 50 min. 160 zł
Terapia rodzin/par 60 min. 200 zł
90 min. 220 zł
Konsultacja seksuologiczna indywidualna 60 min 180 zł
Konsultacja seksuologiczna dla pary 60 min 240 zł
Trening Umiejętności Społecznych dzieci konsultacja wstępna 60 zł
trening 90 min. 85 zł
Konsultacja psychiatryczna – dorośli pierwsza wizyta 45-60 min. 260 zł
kolejne wizyty 15-30 min. 240 zł
w języku angielskim/rosyjskim 300 zł
Konsultacja psychiatryczna – dzieci 60-90 min. 250-320zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego / opinia psychologiczna doliczane do ceny wizyty od 100 zł
Wydanie kopii dokumentacji medycznej bezpłatne
Neurolog dziecięcy
Zaświadczenie od neurologa o stanie zdrowia, np. do orzeczenia o niepełnosprawności doliczane do ceny wizyty
Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 1600 zł
Konsultacja psychologiczna dla rodziców, którzy nie są pewni, czy powinni skorzystać z diagnozy w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera 60 min. 160 zł
Terapia autyzmu i zespołu Aspergera 50-60 min. 160 zł
Diagnoza rozwoju SI 3 spotkania 320 zł
Terapia Integracji Sensorycznej (SI) 45 min. 100 zł
Terapia ręki 45 min. 100 zł
Rehabilitacja metodą VOJTY 30 min. 120 zł
Diagnoza pedagogiczna 250 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 45 min. 100 zł
Diagnoza funkcjonalna PEP-R 4-5 spotkań 500 zł
Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET na podstawie diagnozy psychoedukacyjnej PEP-R 300 zł
Diagnoza ADHD 1000 zł
Diagnoza trudności szkolnych i dysleksji wywiad 160 zł
cześć psychologiczna 250 zł
część pedagogiczna 250 zł
omówienie 160 zł
Diagnoza gotowości szkolnej diagnoza 400 zł
omówienie 160 zł
Logopeda – diagnoza dzieci, dorośli 60 min. 150 zł
Logopeda – terapia dzieci, dorośli 30-45 min. 100 zł
Logopedia z kinesiotapingiem 60 min 120 zł
Neurologopeda – terapia dzieci 30-45 min. 120 zł
Logopeda – terapia afazji 45 min. 100 zł
60 min. 120 zł
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia BEZPŁATNE
EEG BIOFEEDBACK
EEG BIOFEEDBACK – diagnoza
Terapia EEG BIOFEEDBACK
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 10 sesji
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 15 sesji
Trening EEG BIOFEEDBACK – pakiet 20 sesji
Trening metodą Warnkego
Diagnostyka metodą Warnkego (w cenę wchodzi rozmowa z rodzicem i omówienie diagnostyki)
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą – pakiet 10 sesji
Trening indywidualny z Brain Boy (w domu)
Podsumowanie terapii Warnkego (w cenę wchodzi opis i omówienie)
Trening słuchowy Johansena
Diagnoza z audiometrem 2,5 godz. 340 zł
Diagnoza bez audiometru 2 godz. 240 zł
Trening słuchowy z płytą (indywidualnie opracowany program terapeutyczny) 200-250 zł
Wizyta kontrolna z audiometrem 90 min. 220 zł
Wizyta kontrolna bez audiometru 60 min. 200 zł
Dietetyka
Konsultacja dietetyczna 60 min. 140 zł
10 LAT PROMITIS