Integracja sensoryczna - terapia Kraków i Wrocław | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Integracja sensoryczna – terapia Kraków i Wrocław

Integracja sensoryczna jest metodą terapeutyczną, która polega na działaniach zmierzających do integracji czynności zmysłów oraz utworzeniu właściwej reakcji układu nerwowego na bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się trudnościami w odbieraniu, analizie i interpretacji bodźców docierających do człowieka. Trudności te mogą pojawić się na różnych etapach rozwoju dziecka i dotyczą różnych obszarów jego funkcjonowania.

Centrum Terapii PROMITS prowadzi terapię integracji sensorycznej już od 2000 roku.

Terapia integracji sensorycznej to nauczenie mózgu tego, w jaki sposób dokonywać integracji danych sensorycznych. Uczenie się jest cechą indywidualną, dlatego proces terapeutyczny przebiega w różnych ramach czasowych, a na efektywność terapii wpływa: rodzaj i rozległość dysfunkcji, motywacja dziecka do pracy, intensywność sesji oraz zaangażowanie rodziców.


 

Dlaczego Centrum Terapii PROMITIS ?

 • najlepsi, doświadczeni terapeuci SI
 • profesjonalna, dobrze wyposażona sala terapeutyczna
 • rekomendacja PSTIS (2006 r.)
 
 

 

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedną z metod stosowanych w terapii dzieci, u których zaobserwować możemy trudności w zakresie :

 • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
 • problemów emocjonalnych (nadmierna ruchliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);
 • opóźnionego rozwoju mowy;
 • opanowywania technik szkolnych (problemy dysleksji);
 • kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się;
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
 • nadwrażliwości na ruch ( negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
 

W Centrum Terapii PROMITIS prowadzimy zarówno diagnozę jak i terapię SI. Zapewniamy profesjonalnie wyposażone sale i odpowiednią jakość sprzętów.

Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na szczegółowych badaniach diagnostycznych obejmujących: wystandaryzowane testy SI, próby obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Precyzyjne określenie rodzaju oraz stopnia deficytów występujących u dziecka pozwala na programowanie zindywidualizowanych i skutecznych oddziaływań terapeutycznych. Im wcześniej zostaną rozpoznane przyczyny zaburzeń, tym lepsze będą efekty terapii.

Każde dziecko ma specyficzne potrzeby sensoryczne i te potrzeby się zmieniają więc terapia musi obejmować wiele możliwości do dostarczania bodźców sensorycznych i ruchu. Dlatego terapeuci dysponują dużą kolekcją sprzętu do huśtania, kręcenia się, toczenia się, wspinania się, skakania, jeżdżenia i innych przyrządów zapewniających ruch całego ciała. Mają też wiele rzeczy które dziecko może łapać, manipulować i rzucać.

 

/.../ Jeśli dziecko jest zdolne do tego, by samo wybierać sprzęt ? wybiera. Jeśli nie jest, to terapeuta prowadzi je do wyboru właściwego sprzętu.? /J.Ayres s.147-148. 1980/

 
Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia integracji sensorycznej w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej informacji  
10 LAT PROMITIS