Konstruowanie IPET-u (Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego)- szkolenie dla specjalistów | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Konstruowanie IPET-u (Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego)- szkolenie dla specjalistów

AAC – WSPOMAGAJĄCE I ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ
20 stycznia 2015
Centrum Terapii PROMITIS
30 stycznia 2015

Konstruowanie IPET-u
(Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego)

szkolenie dla specjalistów

13. lutego 2015r. – Wrocław

14. lutego 2015r. – Warszawa

21. lutego 2015r. – Kraków

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów, nauczycieli i rodziców i chcąc się podzielić naszą specjalistyczną wiedzą, Centrum Terapii PROMITIS przygotowało wyjątkowe szkolenie dla specjalistów.

 

Szkolenie zostało przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi (nauczycieli, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów SI, logopedów), w tym zwłaszcza dla pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera  oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

 

Konstruowanie IPET-u (Indywidualnego Planu Edukacyjno-Terapeutycznego)
szkolenie 13. lutego 2015 Wrocław w godz. 14-20 (6h dydaktycznych) 
szkolenie 14. lutego 2015 Warszawa w godz. 10-16 (6h dydaktycznych)

    1. Podstawy prawne tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych
        a) Zadania osób wchodzących w skład zespołu
        b) Adresaci indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
    2. Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb dziecka
        a) Interpretowanie danych zawartych w orzeczeniu o potrzebie
            kształcenia specjalnego i innych dokumentów dziecka
        b) Narzędzia diagnozy pedagogicznej dostępne na terenie przedszkola
            terapeutycznego (prezentacja metody)
        c) Diagnoza funkcjonalna dziecka w domu i w przedszkolu
    3. Tworzenie indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
        a) Charakterystyka Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych
        b) Prezentacja proponowanych form dokumentacji
        c) Omówienie przykładowego IPET-u
    4. Część warsztatowa
        a) Tworzenie własnych IPET-ów
        b) Konsultacja stworzonych programów/nanoszenie poprawek
    5. Ewaluacja IPET-u i rozwiązania praktyczne
        a) Dokumentowanie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
        b) Współpraca zespołu z rodzicami
        c) Dokonywanie ewaluacji i nanoszenie poprawek do programów

 

CENA:

160 zł od osoby za 6 godzin dydaktycznych.
Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Płatność przelewem w terminie max 10 dni przed datą szkolenia.

LOKALIZACJA:

13.02.2015 14:00-20:00 Wrocław, ul. Kościuszki 108a/11 (okolice dworca PKP)

14.02.2015 10:00-16:00 Warszawa, ul. Cmentarna 17 (Targówek)

KONTAKT:

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.

 

 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Terapii PROMITIS
ul. Garibaldiego 4 lok. 2P, 04-078 Warszawa

nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3202 7534 8818

 

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS