Odkrywanie świata dla dzieci od 9 do 20 miesiąca

Odkrywanie Świata

Twórczy rozwój rodziny- warsztaty dla dzieci i rodziców
17 marca 2012
Zmalujmy coś razem
17 marca 2012

Zajęcia dla dzieci od 9 do 20 miesiąca życia i ich rodziców.

ODKRYWANIE ŚWIATA dla dzieci od 9 do 20 miesiąca
Zajęcia ogólnorozwojowe, gdzie dzieci wraz z rodzicami odkrywają otaczający je świat oraz swoje ciało poprzez muzykę, plastykę, ćwiczenia ruchowe. Stymulacja rozwoju w grupie ma wpływ m.in. na koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję słuchową, integrację sensoryczną, a także rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka.
Zajęcia odbywają się z rodzicem lub opiekunem.
Po zajęciach można uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące rozwoju dziecka.

Na Odkrywaniu Świata Twoje dziecko:

 • Zdobędzie pierwszych przyjaciół i pozna, czym jest wspólna zabawa;
 • Rozwinie umiejętności adaptacyjne;
 • Pogłębi więź i poczucie bezpieczeństwa z mamą/tatą/opiekunem;
 • Nauczy się nowych piosenek i wierszyków;
 • Rozwinie zmysły, koncentracje uwagi, pamięć i poszerzy swoją wiedzę o otaczającym go świecie.

Na Odkrywaniu Świata będziesz mogła/mógł:

 • owiedzieć się jak i czym bawić się z maluszkiem;
 • Pogłębić więź swoją z dzieckiem;
 • Lepiej rozumieć siebie i swoje dziecko;
 • Porozmawiać z psychologiem;
 • Poznać sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem swojego dziecka;
 • Dowiedzieć się, czy prawidłowo się rozwija;
 • Podzielić się własnymi doświadczeniami z innymi;
 • Poznać punkty widzenia innych rodziców.

Czas trwania zajęć: 1 godzina
Cena: pierwsze zajęcia są DARMOWE
Karnet miesięczny (4 zajęcia) 140zł
Karnet 3 miesięczny (12 zajęć) 360zł
Prowadzący: Katarzyna Jaczun-Łydzińska
Miejsce: Centrum Terapii PROMITIS
Ul. Garibaldiego 4 lok. 2P
Ul. Rembielińska 20 lok. 157

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS