Twórczy rozwój rodziny - Centrum Terapii PROMITIS

Twórczy rozwój rodziny- warsztaty dla dzieci i rodziców

Psychoterapia rodzin i par
17 marca 2012
Odkrywanie Świata
17 marca 2012

Zajęcia dla dzieci oraz rodziców: Baby Meeting, Kreatywna Akademia Dziecka, Odkrywanie Świata, Zmalujmy coś razem, Urodziny inne niż wszystkie.

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi zmieniają się stawiane nam wymagania. Współczesny świat potrzebuje ludzi kreatywnych i otwartych na zmiany. Coraz większą rolę odgrywa zdolność do twórczego myślenia i działania oraz otwartość na świat i ludzi. Należy zatem stwarzać dzieciom szanse rozwoju już we wczesnym dzieciństwie, by jak najpełniej mogły one zaspokajać potrzeby edukacyjne i rozwijać tkwiący w nich twórczy potencjał. Zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne prowadzone przez doświadczoną kadrę, które pozwolą dzieciom i Państwu pogłębić wspólna wież i poszerzyć wiedzę. Aktywnie biorąc udział w zajęciach dzieci zapoznają się z technikami rozwijającymi zdolności abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, metaforyzowania i transformowania. Zdolności te czynnie uczestniczą w procesie rozwoju potencjału twórczego, inteligencji oraz umiejętności rozwiązywania problemów.

Do końca 5 roku życia mózg dziecka jest otwarty na wszelkie informacje. W tym czasie dziecko przyswaja je bez jakiegokolwiek świadomego wysiłku. To jest czas, w którym może ono nauczyć się czytać i to w naturalny sposób. W tym wieku najszybciej można dziecka nauczyć takich pojęć jak dodawanie, odejmowanie, czym jest zero itp. Należy mu jedynie stworzyć odpowiednie warunki. Jest to wyjątkowa okazja. Nigdy później nie będziemy mieli podobnej szansy. Każdy dzień zwłoki jest dniem straconym.

Wczesne zabawy edukacyjne zwiększają możliwości intelektualne Twojego dziecka, dzięki temu będzie ono miało dobrą koncentrację i pamięć, łatwość nauki. Gdy nauka przeplata się z zabawą, koduje się ona w pamięci dziecka, jako coś pozytywnego i radosnego. Im wcześniej będą rodziły się w umyśle malucha tego typu skojarzenia, tym efektywniej będzie on przyswajać nową wiedzę. W późniejszym etapie rozwoju dziecko chętniej się uczy, bo nauka nie kojarzy mu się z obowiązkiem czy przymusem. Zajęcia naukowe, to forma poznawania nauki i nabywania podstawowej wiedzy podczas zabawy. Dzieci wcześnie czytające przez całe życie będą sprawnie czytały i będzie im to sprawiało przyjemność! Dzieci obcujące od wcześniejszych lat z doświadczeniami, muzyka, biologią, eksperymentami podtrzymują i rozwijają w sobie naturalną ciekawość otaczającego świata, w tych latach tworzą się pierwsze zainteresowania i zalążki pasji. Bez odpowiedniej stymulacji one zgasną!

Centrum PROMITIS proponuje Państwu zajęcia ogólnorozwojowe i edukacyjne, które zawierają elementy psychologii twórczości, plastyki, rytmiki, ćwiczeń Integracji Sensorycznej, metody Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Zabaw Fundamentalnych, zabaw paluszkowych, stymulowania zmysłów i innych.

Jako jedna z nielicznych placówek przygotowaliśmy zajęcia dla dzieci już od 9 do 20 miesiąca życia – ODKRYWANIE ŚWIATA. Dla dzieci starszych – 2,5 – 3,5 lat proponujemy KREATYWNĄ AKADEMIĘ DZIECKA. Nasze zajęcia adresowane są nie tylko do dzieci, ale również do rodziców, którzy będą mieli szansę przetestować różne zabawy i gry dostosowane do wieku dziecka, pogłębić więź swoją z dzieckiem, lepiej rozumieć siebie i swoje dziecko, porozmawiać z psychologiem, poznać sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem swojego dziecka, dowiedzieć się, czy prawidłowo się rozwija oraz poznać punkty widzenia innych rodziców.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS