Psychoterapia | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Psychoterapia

Jeszcze do niedawna problemy związane z psychiką były powodem stygmatyzacji społecznej, dziś wizyta u psychoterapeuty przestała być tematem tabu, a stała się naturalnym krokiem do rozwiązania wielu dręczących problemów.

Psychoterapia pomaga w leczeniu wielu zaburzeń i problemów między innymi takich, jak: depresja, nerwice, fobie, stres, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia) czy uzależnienia.

Liczba dolegliwości w których jesteśmy w stanie pomóc Państwu jest długa i obejmuje zarówno problemy związane z naturalnym cyklem życia człowieka, jak depresja poporodowa, czy menopauza, jak i te powstałe w wyniku trudnych doświadczeń jak kłopoty w związkach partnerskich, problemy seksualne, ciężka choroba, śmierć osoby bliskiej, utrata pracy czy chroniczne zmęczenie.

Psychoterapia to spotkania pomiędzy odpowiednio przygotowanym terapeutą, a pacjentem lub grupą pacjentów np. rodziną czy parą. Psychoterapeuta pomaga poznać i zrozumieć przyczyny niepokojących nas objawów, uczy poszukiwać rozwiązań, pozwala lepiej zrozumieć swoje potrzeby, wartości i postawy.

Każdy z nas staje przed sytuacjami trudnymi, które wpływają negatywnie na nasze funkcjonowanie. Często bagatelizujemy nasze problemy, pomniejszamy ich wagę i staramy się o nich zapomnieć. Po latach jednak okazuje się, że wracają do nas sprawy, które kiedyś z pozoru błahe, z biegiem czasu przybrały na sile. Zdarza się także, że nie jesteśmy w stanie określić, jakiego rodzaju wsparcie mogłoby nam pomóc, lub wstydzimy się bądź boimy sięgać po pomoc. Konsultacje psychoterapeutyczne mają na celu pomóc nam bliżej przyjrzeć się problemom i trudnym sytuacjom życiowym, a także spojrzeć na problemy okiem osoby trzeciej – psychoterapeuty. W procesie terapii następuje ponowne przeżycie, doświadczenie i przepracowanie w bliskim i dobrym kontakcie z terapeutą ważnych doświadczeń pacjenta. Psychoterapeuta towarzyszy, nazywa to, co nie było nazwane, dostrzega to, co nie było do tej pory dostrzeżone przez pacjenta lub jego rodzinę.

Celem konsultacji u psychoterapeuty jest:

 • wsparcie w problemach, cierpieniu
 • analiza możliwości pokonania trudności
 • nakierowanie na kontakt ze specjalistą
 • wskazanie potencjalnych kierunków diagnozy
 • orientacja w naturze problemu
 • rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej.


W Centrum Terapii PROMITIS udzielamy wsparcia dla osób doświadczających:

 • lęku i niepokoju
 • depresji
 • trudności w związkach
 • trudności w nawiązywaniu relacji społecznych
 • nerwic
 • utraty bliskiej osoby
 • stresu
 • ataków paniki
 • problemów w pracy
 • zaburzeń odżywiania
 • fobii
 • problemów z akceptacją samego siebie
 • trudności w godzeniu się z sytuacją życiową
 • obniżonego poczucie własnej wartości
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • natręctw
 • uzależnień
 • problemów wychowawczych
 • kryzysów rodzinnych
 • zaburzeń natury seksualnej


W naszych placówkach możecie Państwo skorzystać z terapii w następujących nurtach:

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna – główny nacisk kładziony jest na eliminowanie szkodliwych zachowań i naukę właściwych, a nie analizę wewnętrznych przeżyć. Terapia skupia się na problemach bieżących, mniejsze znaczenie przywiązuje do wydarzeń z przeszłości. Ma formę treningu – psychoterapeuta pełni rolę nauczyciela, a pacjent – ucznia. Jest raczej krótkoterminowa i ma zastosowanie w konkretnych, ściśle określonych przypadkach.


 • Podejście poznawcze  za przyczynę błędnych zachowań uważa się złe nawyki myślowe i nieprawidłową interpretację rzeczywistości. W psychoterapii poznawczej drogą do wyeliminowania problemu jest zmiana sposobu myślenia.


 • Psychoterapia psychoanalityczna to najstarsza metoda psychoterapii, opracowana przez Zygmunta Freuda. U jej podłoża leży przeświadczenie, że przyczyną problemów jest konflikt wewnętrzny pomiędzy podświadomością a uświadomionymi myślami i emocjami oraz zaburzenia wczesno-dziecięce. Leczenie polega na dotarciu do ukrytych w podświadomości popędów i usuwaniu mechanizmów obronnych, które je blokują.


 • Psychoterapia systemowa zakłada, że każdy człowiek jest częścią jakiegoś systemu, z których najważniejszym jest system rodzinny, a problemy powstają wskutek zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Najczęściej w tego typu terapii wymagane jest uczestnictwo osób, z którymi pacjent ma nieprawidłowe relacje, a celem jest zmiana tych relacji. Postawa psychoterapeuty w tego typu terapii jest bardzo aktywna, udziela ona wielu rad, zaleca konkretne ćwiczenia, uczy prawidłowego komunikowania się.


 • Terapia Gestalt to sposób prowadzenia terapii oparty na dialogu między terapeutą a klientem. Rolą terapeuty jest pomaganie klientowi w odkryciu jego autentycznych potrzeb, pragnień i emocji, w budowaniu własnego systemu wartości oraz integracji różnych aspektów osobowości. Celem terapii jest uświadomienie przez klienta własnych wyborów oraz wzięcie pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


 • Podejście integratywne ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym. Integruje różne podejścia – wielość stosowanych technik zaczerpniętych z różnych kierunków psychoterapeutycznych pozwala na dostosowanie sposobu terapii do sposobu myślenia i działania klienta.


 • Psychoterapia psychodynamiczna – praca z pacjentem koncentruje się na wewnętrznych konfliktach emocjonalnych, wynikających z nieprawidłowego rozwoju osobowości, którego źródła tkwią w dzieciństwie. Psychoterapeuta jest tu raczej słuchaczem, naprowadza pacjenta na wydobycie pamięci określonych wspomnień.   

Psychoterapia Warszawa

  ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Psychoterapia Wrocław

  Wrocław: ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

   

Psychoterapia Kraków

  Kraków: ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

   
10 LAT PROMITIS