Terapia Dziecka z Autyzmem | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Terapia Dziecka z Autyzmem

Terapia ręki
15 grudnia 2016
Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – szkolenie dla specjalistów
8 stycznia 2017

Terapia dziecka z autyzmem
szkolenie 14 stycznia 2017 Warszawa 
w godz. 9-17 (8h dydaktycznych) 

    1. Triada autystyczna
    2. Diagnoza funkcjonalna w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R 
        jako podstawa tworzenia programu terapeutycznego
        a) Podstawy teoretyczne
        b) Skala rozwoju
        c) Skala zachowań
    3. Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP)
        a) Podstawy teoretyczne
        b) Skala Bezpośredniej Obserwacji
        c) Skala Zajęć Domowych
        d) Skala Zajęć Szkolnych i Pracy
    4. Podstawowe metody pracy z dzieckiem autystycznym
        a) Ogólne zasady postępowania terapeutycznego – jak prowadzić terapię indywidualną?
        b) Wczesna interwencja u małych dzieci z autyzmem
        c) Model TEACCH jako program kompleksowej pomocy osobom autystycznym
        d) Podejście rozwojowe w terapii
        e) Współczesna terapia behawioralna (założenia teoretyczne, cele terapii 
            behawioralnej, podstawy Stosowanej Analizy Zachowania, techniki: stosowanie 
            wzmocnień, gospodarka żetonowa i system punktowy, praktyka pozytywna, 
            autokorekcja i hiperkorekcja, uczenie poprzez modelowanie i imitację, 
            systematyczna uwaga i aprobata, utrwalanie wyuczonych zachowań) 
        f) Wspomaganie rozwoju mowy
        g) Metody rozwijające umiejętności społeczne
        h) Jak uczyć dziecko autystyczne czytania umysłu (w oparciu o
            metodę P. Howlin, S. Baron-Cohen, J. Hadwin)
        i) Metoda Krakowska
        j) Metoda Dobrego Startu
        k) Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
        l) Terapia zaburzeń sensorycznych
       m) Śmiech i zabawa w terapii dziecka z autyzmem
        n) Metody dodatkowe (Muzykoterapia, Dogoterapia, Program 
            aktywności M. Ch. Knillów)
        o) Nauka samodzielności i samowystarczalności
    5. Wpływ diety na manifestację objawów autyzmu
    6. Od czego zależy efektywność terapii
    7. Rola rodziców w procesie terapeutycznym
    8. Dzień dziecka z naszego przedszkola (film ukazujący stosowanie wyżej wymienionych 
        metod w praktyce)

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres szkolenia@centrum-terapii.pl lub pod numerem telefonu 534 953 976.


CENA:

185 zł od osoby za 8 godzin dydaktycznych.
Cena obejmuje serwis kawowy, drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej, imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Płatność przelewem w terminie max 7 dni przed datą szkolenia.


LOKALIZACJA:

Warszawa, ul. Wileńska 18 lok. U-7 (wejście od Al. Solidarności) 

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS