Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka do 3-go roku życia

Stosowane metody terapii
17 marca 2012
Rehabilitacja po udarze mózgu
17 marca 2012

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka im wcześniej podjęta diagnoza i terapia tym większe szanse na wyrównanie wszelkiego rodzaju deficytów. Wczesne dzieciństwo to czas największej plastyczności umysłu a więc jest to czas na zdobywanie największych i najbardziej znaczących umiejętności komunikacyjnych, poznawczych i ruchowych.

Logopeda dokładnie przygląda się mocnym stronom dziecka, jego możliwościom i potrzebom. Dostosowujemy metody i formy terapii indywidualnie do każdego dziecka uwzględniając wyżej wymienione aspekty.

Warto przyjrzeć się bliżej niepokojącym zachowaniom dziecka i poddać się wczesnym oddziaływaniom wspomagającym rozwój dziecka. Zdobyte umiejętności we wczesnym dzieciństwie są bazą do dalszego rozwoju.

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS