Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno-rehabilitacyjne. Program dotyczy dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Zajęcia realizowane są przez zespół specjalistów, mających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (m.in. wady narządów ruchu, opóźniony rozwój intelektualny, autyzm, wady wymowy, choroby przewlekłe i genetyczne zaburzające rozwój).

W skład naszego zespołu wchodzą:

 
 • pedagog-terapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • oligofrenopedagog
 • logopeda
 • fizjoterapeuta
   
W ramach programu realizujemy:

 
 • terapię psychologiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • rehabilitację metodą Bobath i Vojta
 • Zajęcia prowadzone są w dogodnych lokalizacjach, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
   

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?

 
Aby skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rodzic powinien:

1. Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosić lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.

4. Poprosić nauczyciela w przedszkolu lub zerówce szkolnej o pisemną opinię o dziecku.

5. Powyższe dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do naszej placówki.

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

   

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Warszawa

  ul. Garibaldiego 4 (przy Rondzie Wiatraczna) Praga Południe

  ul. Odolańska 42 (Metro Racławicka) Mokotów

  ul. Śmiała 22 (przy METRO Dworzec Gdański) Żoliborz

  ul. Rembielińska 20 lok. 157 (budynek Galerii Renova) Targówek

  ul. Poborzańska 8/1 (na tyłach Galerii Renova) Bródno

  ul. Filomatów 27 (Ostrobramska, róg Zamienieckiej) Grochów

biuro@centrum-terapii.pl

tel.: 791 769 069

   

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wrocław

  ul. Kościuszki 108 a lok.11

wroclaw@centrum-terapii.pl

tel.: 534 953 976

   

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kraków

  ul. Grottgera 1 lok. 3

krakow@centrum-terapii.pl

tel.: 791 765 775

   
10 LAT PROMITIS