Diagnoza autyzmu - szkolenie. Centrum Terapii PROMITIS

Diagnoza i terapia osób z autyzmem

Autyzm – co to znaczy?
18 marca 2012
Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera
18 marca 2012

Diagnoza i terapia osób z autyzmem.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie dostarczy również informacji o metodach terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami z autyzmem.

Oprócz części wykładowej w trakcie szkolenia przewidziane są również warsztaty.

Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów pracujących z osobami z autyzmem.

Szkolenie trwa 1 dzień.

Koszt szkolenia 200 zł + 23% VAT

Więcej informacji – prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@centrum-terapii.pl

Comments are closed.

10 LAT PROMITIS