Polecany psychiatra w Centrum Terapii PROMITIS

Psychiatra

16 marca 2012

Depresja

Depresja jest stanem psychicznym, w którym chory ma głębokie poczucie braku sensu życia i postrzega świat w szarych barwach, czuje się ”pusty”, nic mu się nie chce, […]
16 marca 2012

Nerwica

Zaburzenia nerwicowe to szeroka kategoria zaburzeń psychicznych, do których należą między innymi fobie, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia związane z przystosowaniem się. Ich przyczyny to najczęściej kombinacja […]
16 marca 2012

Fobie

Fobia, panika to nieuzasadniony, irracjonalny lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami, przedmiotami, niewspółmierny do przyczyny i konkretnego niebezpieczeństwa, utrudniający funkcjonowanie w społeczeństwie. Fobie nikogo nie omijają, prawie […]
17 marca 2012

Schizofrenia

Schizofrenia jest chorobą wielosystemową, definiuje się jako psychozę objawiającą się zaburzeniami postrzegania, bądź wyrażania rzeczywistości. Objawiają się one jako omamy słuchowe, nieprawidłowości w zakresie mówienia, halucynacje, […]
17 marca 2012

Bezsenność

Bezsenność, choroba cywilizacyjna, która występuje na tle nerwicowym i psychicznym, może być spowodowana lękiem, bólem, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami oddechowymi, stosowaniem środków pobudzających, odstawieniem leków uspokajających, złą […]
17 marca 2012

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (psychoza maniakalno-depresyjna) – brak równowagi organizmu. Na jednym biegunie cyklu jest depresja, czyli stan głębokiego smutku, na drugim mania, czyli stan niekon­trolowanego podniecenia – pacjentów rozsadza energia, […]
10 LAT PROMITIS