Szkolenia podstawowe Archives | Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis

Szkolenia podstawowe

18 marca 2012

Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń w Centrum Terapii PROMITIS: oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z […]
18 marca 2012

Autyzm i Zespół Aspergera

1.12.2012- Autyzm i Zespół Aspergera – szkolenie podstawowe. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które powoduje deficyty w obszarach funkcjonowania: poznawczego, interakcji społecznych oraz komunikacji. Wczesna diagnoza […]
10 LAT PROMITIS