Administrator, Autor o Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis | Strona 15 z 20

Administrator

18 marca 2012

Na czym polega terapia EEG BIOFEEDBACK

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu. EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. […]
17 marca 2012

Zespół Aspergera – rehabilitacja

Rehabilitacja: masaże ćwiczenia korekcyjne
17 marca 2012

Konsultacje dla rodziców

Oferujemy indywidualne konsultacje dla rodziców/opiekunów osób z Zespołem Aspergera. Konsultacje mają na celu pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szukaniu strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami […]
17 marca 2012

Sobotnie spotkania Promitis

17 marca 2012

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, mających trudności w adekwatnym reagowaniu w różnych sytuacjach społecznych. Celem treningu, opartego […]
17 marca 2012

Zajęcia indywidualne

Spotkania z psychologiem – zajęcia mają charakter indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem (1h). Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera, które zainteresowane są […]
17 marca 2012

Tryb terapii konsultacyjnej

W trybie terapii konsultacyjnej terapeuta pracuje z dzieckiem i rodziną w zalezności od wybranego pakietu 5 lub 10 godzin w miesiącu. W ramach terapii realizowane są […]
17 marca 2012

Intensywna terapia pakietowa

Program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w zależności od wybranego pakietu obejmuje: 5 lub 10 godzin terapeutycznych tygodniowo możliwość ustalenia zajęć w pakiecie indywidualnym konsultacje dla […]
17 marca 2012

Terapia Autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym zaczynającym się we wczesnym dzieciństwie i trwającym całe życie. Może objawiać się w różny sposób u poszczególnych osób, jest to zależne od […]
10 LAT PROMITIS