Administrator, Autor o Kompleksowa pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych | Promitis | Strona 14 z 20

Administrator

18 marca 2012

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP

Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z autyzmem – test TTAP. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z testem TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile), który służy […]
18 marca 2012

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera

Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne dotyczące Zespołu Aspergera, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w […]
18 marca 2012

Diagnoza i terapia osób z autyzmem

Diagnoza i terapia osób z autyzmem. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne autyzmu, omówiony zostanie sposób przeprowadzania diagnozy oraz narzędzia diagnostyczne w niej wykorzystywane. Szkolenie […]
18 marca 2012

Autyzm – co to znaczy?

“Autyzm ? co to znaczy?” – Specjalne szkolenie w Krakowie. Dla kogo jest szkolenie ? Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką autyzmu, rozpoczynających lub […]
18 marca 2012

Autyzm i Zespół Aspergera

1.12.2012- Autyzm i Zespół Aspergera – szkolenie podstawowe. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które powoduje deficyty w obszarach funkcjonowania: poznawczego, interakcji społecznych oraz komunikacji. Wczesna diagnoza […]
18 marca 2012

Szkolenia

Informacje dotyczące szkoleń w Centrum Terapii PROMITIS: oferujemy szkolenia dla osób indywidualnych (terapeutów, rodziców osób z autyzmem) oraz szkolenia dla szkół i organizacji pracujących dla osób z […]
18 marca 2012

Trening EEG BIOFEEDBACK dla dzieci

EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu podczas treningu. Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne, […]
18 marca 2012

Fale mózgowe

Zarówno częstotliwość fal mózgowych, jak i ich amplituda, jest zależna od czynności, jakie człowiek wykonuje w danej chwili. Dane fale charakteryzują określone stany świadomości: Delta (1-4 […]
18 marca 2012

Jaki jest przebieg terapii

Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK Przebieg treningu metodą EEG Biofeedback. Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych […]
10 LAT PROMITIS